Vi ger stöd till dig som mist i självmord –
och förebygger att fler drabbas imorgon