Om Spes

Bli medlem

Du kan stödja och delta i Spes arbete på lokal och nationell nivå genom att bli medlem.

Stöd Spes Blekinge

Bankgiro: 756-9429    

Varmt tack!