Om Spes Blekinge

Bli medlem

Du kan stödja och delta i Spes arbete på lokal och nationell nivå genom att bli medlem.

Stöd Spes Blekinge

Gåvor, minnesgåvor vid någons bortgång och hälsningar kan du rikta speciellt till Spes Blekinge. Du skriver direkt till oss vad gåvan avser, vilken speciell text du vill ha och till vilken adress som Minneshälsningen eller tackbrevet ska skickas. Du mailar till [email protected]

Sätt in summan på Spes Blekinges konto: 

PG: 600 294-3, SPES Blekinge.    

Varmt tack!