Bli Medlem

Genom att bli medlem bidrar du till att göra det möjligt för oss att arbeta för att förhindra självmord och att stötta efterlevande. Ju fler vi är desto mer kan vi påverka för att förbättra villkoren för personer som är berörda av psykisk ohälsa och självmord. 

Det enklaste sättet att bli medlem i SPES är att fylla i formuläret här nedanför. När du klickat på registrera kommer du till en sida där det går att betala medlemsavgift via bankgiro, Swish eller faktura. 

När vi registrerat ditt medlemskap skickar vi informationsmaterial hem till dig.

Medlemskapet är kopplat till den krets som är närmast där du bor.

Medlemsavgiften gäller för kalenderår. Inbetalning som görs under perioden oktober till december gäller också för hela nästa år.

Som medlem får du vår tidning Förgätmigej fyra gånger per år.

Om du redan är medlem men vill meddela adressändring eller har andra frågor om ditt medlemskap är du välkommen att kontakta vårt kansli på tel 020 – 18 18 01 eller e-post medlem@spes.se.

Vilket medlemskap ska jag välja?
För dig som är efterlevande finns flera olika medlemstyper. Du som ej är efterlevande men vill stödja SPES arbete väljer “stödjande medlem”.

* Ordinarie medlem – 300 kronor
* Familjemedlem (om någon i familjen som bor på samma adress är medlem) – 100 kronor
* Ungdomsmedlem (under 30 år) – 100 kronor
* Studerande – 100 kr
* Pensionär/Förtidspensionär – 100 kronor
* Stödjande medlem – 300 kronor
* Prenumeration på Förgätmigej – 300 kronor
 

 

Fält med asterisk måste fyllas i.
 
Du behöver inte ange de fyra sista siffrorna i ditt personnummer.

Information till medlemmar om behandling av personuppgifter

Enligt EU:s datalagstiftning (GDPR) är föreningen skyldig att informera om hur vi behandlar personuppgifter. I vårt medlemsregister finns uppgifter om medlemmarnas namn, adress, postadress, födelsedatum, inbetald medlemsavgift, datum för inbetalningen samt i en del fall e-postadress och telefonnummer. Registret är till för att vi ska kunna skicka ut information till medlemmarna och för att påminna om medlemsavgiften. Vi delar uppgifterna endast med vår distributör av medlemstidningen Förgätmigej. Ingen annan får del av uppgifter ur medlemsregistret. Om du slutar att vara medlem i SPES tar vi genast bort dig ur registret. Du som medlem har rätt att få ta del av vilka uppgifter vi har om dig i registret. Personuppgiftsansvarig inom föreningen är styrelsen som du kan kontakta om du har några frågor, antingen via e-post info@spes.se eller telefon 020 -18 18 01. Mera information om GDPR finns på Datainspektionens hemsida www.datainspektionen.se