Kansli – Kontakta oss

Allmänna frågor/kansli/Beställning av informationsmaterial
E-post: [email protected]
Tel: 020 -18 18 01
mån – fre 9.00 – 13.00
Postadress: Box 297, 101 25 Stockholm

Bli medlem

Ändring av medlemsuppgifter

Kontaktuppgifter för press

Plusgiro
90 07 66-7

Bankgiro
900-7667

Organisationsnummer
802014-9483

Sprid gärna vårt informationsmaterial. Vår lilla ”dragspelsfolder” i visitkortsformat och foldern ”Till dig som är kvar när någon tagit sitt liv” beställer du enklast genom att skriva till [email protected]. Ange ditt namn och din adress samt hur många exemplar du önskar, så skickar vi materialet till dig kostnadsfritt.