Kansli

Allmänna frågor/kansli
E-post: info@spes.se
Tel: 020 -18 18 01
Postadress: Box 297, 101 25 Stockholm

Frågor om medlemskap
E-post: medlem@spes.se

Press
Kontaktuppgifter för press

Beställning av informationsmaterial
E-post: info@spes.se

Beställ gärna vårt informationsmaterial för att sprida information om vår förening. SPES ”dragspelsfolder” i visitkortsformat som ger en kort info om SPES, samt foldern ”Till dig som närstående när någon tagit sitt liv” beställer du genom att maila oss på info@spes.se. Ange ditt namn och din adress samt hur många exemplar du önskar, så skickar vi det till dig utan kostnad.

SPES folder ”Till dig som närstående när någon tagit sitt liv”
SPES ”dragspelsfolder” i visitkortsstorlek

Plusgiro
90 07 66-7

Bankgiro
900-7667

Organisationsnummer
802014-9483