Vi finns här för dig

Alla som du möter i Spes stödverksamhet har själva mist någon i suicid.


Efterlevandestöd

Spes erbjuder många olika former av stöd. Vi hoppas du hittar en stödform som passar dig.