Suicidprevention och efterlevandestöd

SPES – för efterlevande, av efterlevande. 

SPES finns för dig som förlorat en närstående genom självmord.
Vi är en rikstäckande ideell organisation som erbjuder stöd till efterlevande genom samtalsgrupper, telefonjour, kontaktpersoner och sociala medier. En annan viktig del av vår verksamhet är vårt intressepolitiska arbete. Vi vill öka kunskapen om självmord som ett samhälls- och folkhälsoproblem samt motverka fördomar. Vår vision är ett suicidfritt Sverige. Läs vidare