SuicidPrevention – EfterlevandeStöd

SPES finns för dig som förlorat en närstående genom självmord. Vi ger stöd till efterlevande och arbetar för att förhindra att fler liv går förlorade. Vi har en nollvision när det gäller suicid. 

Vi har samtalsgrupper och andra träffar runt om i landet. Kika gärna in lite då och då eftersom vi ibland lägger ut aktiviteter med kort varsel. Vi har telefonjour alla kvällar 19.00 – 22.00. Som efterlevande kan du också ringa någon av våra kontaktpersoner eller gå med i vår stödgrupp på Facebook. Alla du träffar hos oss är själva efterlevande.

Varmt välkommen till SPES!


Med anledning av covid-19 har vi ändringar i vårt utbud på många håll i landet. Träffar kan bli inställda även med kort varsel, så titta gärna in på din orts flik här på hemsidan för aktuell information.

Som ett led i att minska smittspridningen vill vi be dig att följa direktiven från Folkhälsomyndigheten och att stanna hemma även vid lindriga symptom på förkylning/influensa.
Mer att läsa: Folkhälsomyndigheten och Krisinformation.

SPES telefonjour. Tel: 020-18 18 00, alla dagar 19.00 – 22.00.

Självmordslinjen. Tel: 90 101. Öppet dygnet runt, årets alla dagar fr.o.m. den 1 juni 2020.

Äldrelinjen för dig över 65. Tel: 020-22 22 33, vardagar 8-19 och helger 10-16.

Röda korsets stödtelefon under coronakrisen. Måndag till fredag kl.12.00-16.00. Tel 0771-900 800.

Samtalen till Självmordslinjen har fördubblats

Coronapandemin får många att känna sig oroliga och ensamma. De senaste månaderna har samtalen till självmordslinjen mer än fördubblats jämfört med samma period förra året. Nu oroar sig stödorganisationer för att antalet självmord ska öka när pandemin är över. TV4 Nyheterna intervjuar Mind och SPES. Länk till klippet

Björn Eklund, kommunikatör SPES Riksförbund

SPES Förbundsstämma genomförs digitalt den 14 juni kl 10-16

Dagordning till förbundsstämman

Förbundsstyrelsen har i dialog med kretsordföranden, revisor och valberedning enats om att senarelägga årets förbundsstämma till 14 juni 2020. Stämman kommer att ske digitalt och endast behandla de mest avgörande punkterna för verksamheten föregående år och innevarande år. Läs vidare…


SPES digitala ”Årsmötesskola”

Årsmötesskolan riktar sig till alla intresserade medlemmar, men särskilt till kretsarnas valda ombud. Genom årsmötesskolan hoppas vi underlätta för alla att komma väl förberedda till förbundsstämman, SPES högsta beslutande organ.
Årsmötesskolan.


Vår medlemstidning med intervjuer, reportage och nyheter

Ullakarin Nyberg är psykiater och suicidforskare med 25 års erfarenhet. Ullakarin har också skrivit två böcker om suicidprevention. Hon tycker att vi i Sverige har blivit bättre på annan krishjälp, med kriscenter och kristeam, men att stödet för suicidefterlevande fortfarande är bristfälligt.

Ullakarin Nyberg

“Efter tsunamin fick vi i psykiatrin uppmaningen ”Lägg alla andra patienter åt sidan och prioritera de efterlevande”. Tänk om vi skulle göra likadant efter varje suicid? Det är en personlig tsunami som kräver att det finns medvetenhet och beredskap i samhället precis som för andra efterlevande”, säger Ullakarin Nyberg.

Hela artikeln finns att läsa i vår medlemstidning Förgätmigej nr 2/2020.

Som medlem får du Förgätmigej hem i brevlådan fyra gånger per år. Samtidigt stöder du, genom ditt medlemskap, vår livräddande efterlevandeverksamhet och vårt suicidpreventiva arbete.

Bli medlem i SPES – du behövs! Tack för att du genom ett medlemskap vill stödja vår livräddande verksamhet!