Suicidprevention och efterlevandestöd

SPES finns för dig som förlorat en närstående genom självmord. Vi erbjuder stöd till efterlevande genom samtalsgrupper, telefonjour, kontaktpersoner och sociala medier. Alla du träffar hos oss är själva efterlevande. Läs vidare

Extra förbundsstämma söndagen den 25 augusti

SPES förbundsstyrelse kallar till extra förbundsstämma söndagen den 25 augusti kl. 12.00-15.30 i Sensus lokaler i Jönköping. Ombuden har rösträtt, samtliga betalande SPES- medlemmar har närvaro- och yttranderätt. Förbundet står endast för ombudens kostnaderKallelse och handlingar kommer att skickas till kretsarnas ombud via personliga mejl.