Samarbetspartners

Spes är medlem i Sensus Studieförbund.

Spes är medlem i NSPH – Nationell samverkan för psykisk hälsa.

Medlemsorganisationer:

Spes

ÅSS – Ångestförbundet

Svenska OCD-förbundet

Suicide Zero

Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar

Riksförbundet Attention

Riksförbundet Balans

RFHL – Riksförbundet för hjälp åt läkemedels- & narkotikabrukare

RSMH – Riksförbundet för social och mental hälsa

FMN – Föräldraföreningen mot narkotika

Schizofreniförbundet

SHEDO – Intresseförening kring självskadebeteende och ätstörningar

Sveriges fontänhus

Spes är medlem i SAMS – Samarbete för människor i sorg.

Medlemsorganisationer:

Spes

VIMIL – Vi som mist någon mitt i livet

VSFB – Föreningen vi som förlorat barn

FEBE – Nätverk för föräldrar som förlorat barn

Övriga samarbetspartners

NASP – Nationellt centrum för suicidforskning och prevention

MIND –  En ideell förening som arbetar för psykisk hälsa och stödjer människor i kris

RAV – Riksorganisation för anhöriga till våldsdödade

Randiga huset – Förening för stöd till barn och familjer som har eller kommer att förlora en viktig person i dödsfall

Spädbarnsfonden

SPIV – Suicidprevention i väst

Missing People

Ett flertal högskolor och universitet