Samarbetspartners

SPES är medlem i Sensus Studieförbund.


SPES är medlem i SAMS – Samarbete för människor i sorg. Medlemsorganisationer i SAMS:

 • SPES
 • VIMIL – Vi som mist någon mitt i livet
 • VSFB – Föreningen vi som förlorat barn
 • FEBE – Nätverk för föräldrar som förlorat barn

SPES är medlem i NSPH – Nationell samverkan för psykisk hälsa. Medlemsorganisationer i NSPH:

 • SPES
 • ÅSS – Ångestförbundet
 • Svenska OCD-förbundet
 • Suicide Zero
 • Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar
 • Riksförbundet Attention
 • Riksförbundet Balans
 • RFHL – Riksförbundet för hjälp åt läkemedels- & narkotikabrukare
 • RSMH – Riksförbundet för social och mental hälsa
 • FMN – Föräldraföreningen mot narkotika
 • Schizofreniförbundet
 • SHEDO – Intresseförening kring självskadebeteende och ätstörningar
 • Sveriges fontänhus

Övriga samarbetspartners

 • NASP – Nationellt centrum för suicidforskning och prevention
 • MIND –  En ideell förening som arbetar för psykisk hälsa och stödjer människor i kris
 • RAV – Riksorganisation för anhöriga till våldsdödade
 • Randiga huset – Förening för stöd till barn och familjer som har eller kommer att förlora en viktig person i dödsfall
 • Spädbarnsfonden
 • SPIV – Suicidprevention i väst
 • Missing People
 • Ett flertal högskolor och universitet