Samarbetspartners

Våra samarbetspartners

 • SAMS (Samarbete för människor i sorg)
 • VIMIL (Vi som mist någon mitt i livet)
 • VSFB (Föreningen vi som förlorat barn)
 • FEBE (Nätverk för föräldrar som förlorat barn)
 • MIND (Förening som arbetar för psykisk hälsa och stödjer människor i kris)
 • NSPH (Nationell samverkan för psykisk hälsa)
 • Randiga Huset (Förening för stöd till barn och familjer som har eller kommer att förlora en viktig person i dödsfall)
 • NASP (Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa)
 • Sensus studieförbund
 • RSMH (Riksförbundet för social och mental hälsa)
 • OCD-förbundet Ananke
 • ÅSS (Ångestsyndromsällskapet)
 • Föreningen Shedo (Förening mot ätstörningar och självskadebeteende)
 • Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar
 • Schizofreniförbundet
 • Riksförbundet Balans
 • RAV (Riksorganisation för anhöriga till våldsdödade)
 • SPIV (Suicidprevention i väst)
 • Suicide Zero
 • Stockholms Universitet
 • Umeå Universitet