Styrelse och medarbetare

Förbundsstyrelse

Inger Händestam
Förbundsordförande

Inger Händestam

E-post: [email protected]
Tel: 070 – 200 24 02

Inger har arbetat som förskolechef och vidareutbildat sig till samtalsterapeut, coach och handledare. Det blev hennes vändpunkt efter utmattningssyndrom. Hennes föräldrar tog sina liv med tjugo års mellanrum. Som förbundsordförande i Spes vill hon delge sin livskunskap, bryta tystnaden, stigmat och tabut kring psykisk ohälsa och självmord. Inger framhåller att Spes är ett livräddande nätverk för oss efterlevande!


Ulrika Sonander
Vice ordförande

E-post: [email protected]


Karoline Löfstedt
Förbundskassör


Helene Andersson
Förbundssekreterare

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är helene.jpg
Helene Andersson

E-post: [email protected]
Tel: 076-812 51 75

Helene miste sin son Simon (17 år) i självmord 2011. Helene är engagerad i Spes Jönköping som kontaktperson, samtalsledare och som sekreterare i styrelsen. Till vardags arbetar Helene i Nässjö som gymnasielärare och hon brinner för arbetet med ungdomars mående/ psykiska ohälsa. Hon vill också arbeta för att Spes ska bli mer synligt både som enda livräddande förening för efterlevande och för sitt suicidpreventiva arbete. 


Gunvor Håkansson
Ledamot

E-post: [email protected]


Leif Svanlund
Ledamot

E-post: [email protected]


Towe Samuelsson
Ledamot

Towe Samuelsson

E-post: [email protected]

Towe förlorade sin dotter i suicid 2016 och har sedan dess haft stort stöd av att Spes på olika sätt. Är sedan drygt ett år aktiv i stödlinje, samtalsledare, och chatten.

Hon upplever att just anhörigstödet är så viktigt för att det ger möjligheten att spegla sig och sin sorg i andra, och bidrar till att man orkar lite till och lite till.

Towe är jurist i offentligrätt och arbetar i dag som chef. Hon framhåller att insikten och kunskapen om psykisk ohälsa behöver få en större plats generellt genom preventionsarbete både  i arbetslivet och vardagen och det är något hon vill försöka bidra till. – För båda mina döttrar, den som lever och den som inte orkade leva längre, avslutar hon.


Nils Wikander
Ledamot

Nils Wikander

E-post: [email protected]

Nils Wikander är pensionerad yrkesofficer och aktiv i Spes Västra krets styrelse där han främst jobbar med intressepolitiska frågor och inflytanderåd/brukarråd  inom psykiatrin. Han är även Västra kretsens representant och vice ordförande i Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Västra Götaland och Göteborg, kontaktperson samt sitter i Spes stödlinje.

Han har förlorat en släkting samt en kollega genom suicid och framhåller vikten av att transparens genomsyrar Spes viktiga arbete på alla nivåer så långt som möjligt.


Alexandra Rydholm
Ledamot

Alexandra Rydholm

E-post: [email protected] Tel:0733242294

Alexandra har en bakgrund som entreprenör delvis i fastighetsbranschen och har även tidigare suttit i bolagsstyrelser. Mitt i livet valde hon att byta bana, därefter följde några år med volontärinsatser i Moldavien och Vitryssland. På senare år har hon utbildat sig till instruktör i MHFA, handledare i sorgbearbetning, specialistundersköterska Psykiatri och sitter i Spes stödlinje. Som efterlevande till sin mor Ingrids självmord år 1970 har Alexandra känt av tystnaden, skulden och skammen. “Att möta andra med liknande förluster är oerhört stärkande och livräddande. Efterlevandestöd är suicidprevention.” 

Alexandra är även samtalsledare för digitala samtalsträffar.


Darren Clarke
Suppleant


Petra Ankarberg
Suppleant

Petra Ankarberg förlorade sin lillasyster Johanna år 2002 då Johanna var 26 år . 

Men det dröjde ända till 2021 då Petra valde att engagera sig i Spes stödlinje . Numera är  hon även kontaktperson , styrelseledamot i Jönköpingskretsen , samtalsledare och nu också suppleant i förbundsstyrelsen . 

Petra är förskolläraren som efter 30 år valde att arbeta som familjebehandlare i socialtjänsten  och istället möta barn och föräldrar som har det svårt på olika sätt i sina familjer . 

Att privat engagera mig i SPES där jag kan använda mina egna erfarenheter av sorg och stötta den som befinner sig i början av sin sorgresa känns så fint och i möten träffa andra som förstår ger en trygghet av gemenskap  som är svår hitta någon annanstans . 


E-postadress till styrelsen:

[email protected]

Medarbetare

Björn Eklund
Kommunikatör

Björn Eklund

E-post: [email protected]
Tel: 070 – 713 76 40

Björn kom till Spes efter att hans syster Helena tagit sitt liv 2015. Han brinner för medmänskligt stöd och situationell suicidprevention – att förebygga självmord genom att förändra den yttre miljön. Han är också engagerad i Spes ungdomsverksamhet samt frågor kring män och suicid. Björn har en fil.kand från Stockholms universitet och har bland annat arbetat med situationell brottsprevention.


Åsa Sohlgren
Redaktör medlemstidning

Åsa Sohlgren

E-post: [email protected]

Åsas bror Mårten tog sitt liv 2007 vilket väckte ett engagemang för att stötta efterlevande och förhindra självmord. Hon är engagerad i förebyggande arbete i samhället såsom satsningar på förskola och skola inklusive att jobba aktivt mot trakasserier. Hon är också intresserad av hur psykiatrin kan förbättras. Åsa framhåller att stöd till efterlevande är en mycket viktig del av det suicidpreventiva arbetet eftersom efterlevande är en riskgrupp. Hon har läst bland annat statsvetenskap vid Stockholms universitet och har gått Poppius journalistskola.


Aurora Livered
Verksamhetsutvecklare Unga Vuxna, projektledare HBTQI

Aurora Livered

E-post: [email protected]
Tel: 076-797 77 73

Aurora är utbildad behandlingspedagog med inriktning på ungdomar, handledare i sorgbearbetning, biträdande addiktolog samt har HBTQ-kompetens. Aurora förlorade sin fd sambo i suicid år 2016. Hon förlorade även sina föräldrar som ung vuxen. Dessa erfarenheter har gjort att hon känner starkt för unga människor i kris och sorg, och vill bidra till läkning samt förmedla hopp om ett gott liv.  ”Spes är en organisation som ligger väldigt nära mitt hjärta”, säger Aurora och fortsätter; ”jag är otroligt glad och hedrad över detta uppdrag. Det finns inget som känns mer angeläget för mig än att stötta efterlevande och stödja det förebyggande arbetet så att självmorden upphör.” 


Ulla Trogstam
Samordnare stödlinjen

Ulla Trogstam

E-post: [email protected]

Ulla Trogstam är samordnare för stödlinjen tillsammans med Lotta Jensen. Ulla bor i Nyköping och har suttit i telefonjouren i 12 år. ”Att nu ta ansvaret tillsammans med Lotta för stödlinjen känns utmanande men spännande och jag hoppas att vi tillsammans med alla deltagare i stödlinjen kan utveckla den ytterligare”, säger hon.


Lotta Jensen
Samordnare stödlinjen

Lotta Jensen

E-post: [email protected]

Lotta hittade Spes efter att ha förlorat en av sina systrar i självmord. Det Spes erbjuder för sina medlemmar är livsuppehållande och räddar liv. Utöver engagemang i Spes som samordnare av stödlinjen, stödlinjemedarbetare och kassör i Spes Västra krets är Lotta utbildare i PLR (Psykisk Livräddning) inom SPIV. Lotta arbetar inom medicinteknik och hade gärna velat engagera sig ännu mer i suicidprevention och stöd till oss efterlevande.


Ann Ravinale
Samordnare stödchatten

Ann Ravinale

E-post: [email protected]

När Ann förlorade sin man blev Spes stödlinje till stor hjälp. Hon kände tidigt att hon en dag skulle vilja bli aktiv i Spes. Fyra år efter sin förlust började Ann som volontär i Spes chatt, och sedan även i stödlinjen. ”Jag vet att min man skulle vara stolt över att jag hjälper andra. Och det känns extra bra. Min man ömmade för de som har det svårt. Allt från hemlöshet, sjukdom. Och psykisk ohälsa. Han och jag var lika på det sättet.” 


Angela Jones
Gåvor, insamling, företagssamarbeten.

För dig som är ideellt aktiv och behöver hjälp att uppdatera hemsidan, kan du kontakta mig.

E-post: [email protected]


Ove Kaufeldt
Webbtekniker

Hemsida: www.shin-ken.se

Kontakt

Allmänna frågor/kansli

Frågor om medlemskap

Beställning av informationsmaterial

Ekonomifrågor

Riksförbundet Spes
Box 297, 101 25 Stockholm
Tel: 020 -18 18 01
E-post: [email protected]

Plusgiro
90 07 66-7

Bankgiro
900-7667

Organisationsnummer
802014-9483

Valberedning

E-post: [email protected]

Thomas Lövgren, sammankallande
Isabella Florin