Styrelse och medarbetare

Allmänna frågor till kansliet
E-post: info@spes.se
Tel: 020 -18 18 01
Postadress: Box 297, 101 25 Stockholm

Frågor om medlemskap
E-post: medlem@spes.se

Förbundsstyrelse

Inger Händestam (Östgötakretsen)
Förbundsordförande
E-post: inger.handestam@spes.se
Tel: 070 – 200 24 02

Pirjo Stråte (Stockholmskretsen)
Vice förbundsordförande
E-post: pirjo.strate@spes.se
Tel: 070 – 499 93 17

Elzbieta Wrzalik (Stockholmskretsen)
Förbundskassör
E-post: elzbieta.wrzalik@spes.se
Tel: 070 – 779 16 30

Leif Svanlund (Stockholmskretsen)
Förbundssekreterare
E-post: leif.svanlund@spes.se

Karin Johansson (Stockholmskretsen)
Ledamot
E-post: karin.johansson@spes.se
Tel: 073 – 058 79 36

Carina Persson (Västra kretsen)
Ledamot
E-post: carina.persson@spes.se
Tel: 070 – 741 36 05

Kaisa Nordqvist (Uppsalakretsen)
Ledamot
E-post: kaisa.nordqvist@spes.se
Tel: 070 – 277 70 44

Susanne Mets (Dalakretsen)
Ledamot
E-post: sussi.mets@spes.se
Tel: 070 – 618 71 94.

Lena Lithén (Gävle)
Suppleant
E-post: lena.lithen@spes.se

Bonnie Nilsson (Västra kretsen)
Suppleant
E-post: bonnie.nilson@spes.se
Tel: 070 – 209 38 33

Medarbetare

Björn Eklund
Kommunikatör, insamlingsansvarig samt Facebook
E-post: bjorn.eklund@spes.se
Tel: 070 – 713 76 40

Åsa Sohlgren
Redaktör medlemstidning samt Instagram
E-post: asa.sohlgren@spes.se

Janna Carlsson
Webbredaktör
E-post: janna.carlsson@spes.se

Karin Johansson
Ansvarig för telefonjouren, samordnare för Till minne-brev och tackkort
E-post: karin.johansson@spes.se


Plusgiro
370743-7

Bankgiro
230-9938

Organisationsnummer
802014-9483