Styrelse och medarbetare

Allmänna frågor till kansliet
E-post: info@spes.se
Tel: 020 -18 18 01
Postadress: Box 297, 101 25 Stockholm

Frågor om medlemskap
E-post: medlem@spes.se

Förbundsstyrelse

Inger Händestam (Östgötakretsen)
Förbundsordförande

E-post: inger.handestam@spes.se
Tel: 070 – 200 24 02
Inger har arbetat som förskolechef och vidareutbildat sig till samtalsterapeut, coach och handledare. Det blev hennes vändpunkt efter utmattningssyndrom. Hennes föräldrar tog sina liv med tjugo års mellanrum. Som förbundsordförande i SPES vill hon delge sin livskunskap, bryta tystnaden, stigmat och tabut kring psykisk ohälsa och självmord. Inger framhåller att SPES är ett livräddande nätverk för oss efterlevande!

Inger Händestam

Pirjo Stråte (Stockholmskretsen)
Vice förbundsordförande

E-post: pirjo.strate@spes.se
Tel: 070 – 499 93 17
Pirjo kom till SPES efter att hennes son Johan tagit sitt liv 1997. Senare förlorade Pirjo även sin man genom självmord. I tjugo år har Pirjo hållit i samtalsträffar och olika stödgrupper. Hon är även engagerad i frågor som rör brukarinflytande och suicidprevention i den yttre miljön. Målet är att rädda liv, och Pirjo betonar att suicidefterlevande är en stor riskgrupp. Innan pensioneringen arbetade Pirjo inom kommunen med uppsökandeverksamhet hos äldre.

Pirjo Stråte

Elzbieta Wrzalik (Stockholmskretsen)
Förbundskassör

E-post: elzbieta.wrzalik@spes.se
Tel: 070 – 779 16 30

Leif Svanlund (Stockholmskretsen)
Förbundssekreterare

E-post: leif.svanlund@spes.se

Karin Johansson (Stockholmskretsen)
Ledamot

Ansvarig för telefonjouren, samordnare för Till minne-brev och tackkort
E-post: karin.johansson@spes.se
Tel: 076 – 797 77 76
Karin blev medlem i SPES 2004 och har under många år varit styrelseledamot och samtalsledare i Stockholmskretsen, suttit i telefonjouren och administrerat SPES Facebookgrupp. Karin har vidareutbildat sig inom suicidprevention samt sorg och trauma hos barn och unga. Karin betonar vikten av att bemöta varandra på ett respektfullt och empatiskt sätt, inte minst när vi möter människor som är drabbade av det trauma som ett självmord är.

Karin Johansson

Carina Persson (Västra kretsen)
Ledamot

E-post: carina.persson@spes.se
Tel: 070 – 741 36 05
Carina har jobbat inom hotellbranschen i många år men efter att hennes son Martin tog sitt liv 2016 utbildade Carina sig till samtalsterapeut och coach i sorgbearbetning. Carina har varit engagerad i SPES i några år, främst i Göteborg och betonar SPES betydelse som nätverk för efterlevande.

Carina Persson

Kaisa Nordqvist (Uppsalakretsen)
Ledamot

E-post: kaisa.nordqvist@spes.se
Tel: 070 – 277 70 44
Kaisa är utbildad anestesisjuksköterska och beteendevetare. Kaisa miste sin son Olle i självmord år 2013, och har under flera år varit engagerad i SPES Uppsala som samtalsledare och kassör. Kaisas förhoppning är att tillsammans med övriga i styrelsen driva SPES mot en organisation i tiden.

Kaisa Nordqvist

Susanne Mets (Dalakretsen)
Ledamot

E-post: sussi.mets@spes.se
Tel: 070 – 618 71 94
Susanne har arbetat som resebyråtjänsteman, som egen företagare inom transport och logistik samt på BB/kvinnoklinik. Sussi förlorade sin dotter år 2017, inneliggande på en psykiatrisk intensivvårdsavdelning. Sussi drivs av ett engagemang för att förverkliga nollvisionen mot suicid och framhåller särskilt vikten av bättre resurser inom vården. Även efterlevandestödet ligger Sussi varmt om hjärtat.

Sussi Mets

Lena Lithén (Gävle)
Suppleant

E-post: lena.lithen@spes.se

Bonnie Nilsson (Västra kretsen)
Suppleant

E-post: bonnie.nilson@spes.se
Tel: 070 – 209 38 33

Medarbetare

Björn Eklund
Kommunikatör, insamlingsansvarig samt ansvarig för Facebook

E-post: bjorn.eklund@spes.se
Tel: 070 – 713 76 40
Björn kom till SPES efter att hans syster Helena tagit sitt liv 2015. Han brinner för medmänskligt stöd och situationell suicidprevention – att förebygga självmord genom att förändra den yttre miljön. Han är också engagerad i SPES ungdomsverksamhet samt frågor kring män och suicid. Björn har en fil.kand från Stockholms universitet och har bland annat arbetat med situationell brottsprevention.

Björn Eklund

Åsa Sohlgren
Redaktör medlemstidning samt ansvarig för Instagram

E-post: asa.sohlgren@spes.se
Åsa har jobbat som lokaltidningsreporter och kommunikationsassistent, samt har läst journalistik, statsvetenskap, idéhistoria och ekonomisk historia. Åsas bror Mårten tog sitt liv 2007 vilket väckte ett engagemang för att stötta efterlevande och förhindra självmord. Åsa framhåller att stöd till efterlevande är en mycket viktig del av det suicidpreventiva arbetet eftersom vi efterlevande är en riskgrupp.

Åsa Sohlgren

Lotta Jensen
Ansvarig för telefonjouren

E-post: lotta.jensen@spes.se
Lotta hittade SPES efter att ha förlorat en av sina systrar i självmord. Det SPES erbjuder för sina medlemmar är livsuppehållande och räddar liv. Utöver engagemang i SPES som samordnare av telefonjouren tillsammans med Malin, telefonjourmedarbetare och kassör i SPES Västra krets är Lotta utbildare i PLR (Psykisk Livräddning) inom SPIV. Lotta arbetar inom medicinteknik och hade gärna velat engagera sig ännu mer i suicidprevention och stöd till oss efterlevare.

Lotta Jensen

Malin Nylén
Ansvarig för telefonjouren

E-post: malin.nylen@spes.se
Malin hittade till SPES efter att hennes pappa tog sitt liv 2017. Hon brinner för suicidprevention och att skapa nätverk som sprider hopp bland efterlevande. Hon har varit engagerad som samtalsledare för SPES unga i Göteborg och samordnar nu telefonjouren tillsammans med Lotta Jensen. Malin är utbildad fysioterapeut, studerar till läkare och forskar inom rehabiliteringsmedicin och stroke.

Malin Nylén

Janna Carlsson
Webbredaktör

E-post: janna.carlsson@spes.se

Ove Kaufeldt
Webbtekniker

Hemsida: www.shin-ken.se


Plusgiro
370743-7

Bankgiro
230-9938

Organisationsnummer
802014-9483