Styrelse och medarbetare

Förbundsstyrelse

Inger Händestam
Förbundsordförande

Inger Händestam

E-post: [email protected]
Tel: 070 – 200 24 02

Inger har arbetat som förskolechef och vidareutbildat sig till samtalsterapeut, coach och handledare. Det blev hennes vändpunkt efter utmattningssyndrom. Hennes föräldrar tog sina liv med tjugo års mellanrum. Som förbundsordförande i Spes vill hon delge sin livskunskap, bryta tystnaden, stigmat och tabut kring psykisk ohälsa och självmord. Inger framhåller att Spes är ett livräddande nätverk för oss efterlevande!


Ulrika Sonander
Vice ordförande

E-post: [email protected]


Sonny Wåhlstedt
Förbundskassör

E-post: [email protected]


Helene Andersson
Förbundssekreterare

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är helene.jpg
Helene Andersson

E-post: [email protected]
Tel: 076-812 51 75

Helene miste sin son Simon (17 år) i självmord 2011. Helene är engagerad i Spes Jönköping som kontaktperson, samtalsledare och som sekreterare i styrelsen. Till vardags arbetar Helene i Nässjö som gymnasielärare och hon brinner för arbetet med ungdomars mående/ psykiska ohälsa. Hon vill också arbeta för att Spes ska bli mer synligt både som enda livräddande förening för efterlevande och för sitt suicidpreventiva arbete. 


Gunvor Håkansson
Ledamot

E-post: [email protected]


Leif Svanlund
Ledamot

E-post: [email protected]


Towe Samuelsson
Ledamot

Towe Samuelsson

E-post: [email protected]

Towe förlorade sin dotter i suicid 2016 och har sedan dess haft stort stöd av att Spes på olika sätt. Är sedan drygt ett år aktiv i stödlinje, samtalsledare, och chatten.

Hon upplever att just anhörigstödet är så viktigt för att det ger möjligheten att spegla sig och sin sorg i andra, och bidrar till att man orkar lite till och lite till.

Towe är jurist i offentligrätt och arbetar i dag som chef. Hon framhåller att insikten och kunskapen om psykisk ohälsa behöver få en större plats generellt genom preventionsarbete både  i arbetslivet och vardagen och det är något hon vill försöka bidra till. – För båda mina döttrar, den som lever och den som inte orkade leva längre, avslutar hon.


Nils Wikander
Ledamot

Nils Wikander

E-post: [email protected]

Nils Wikander är pensionerad yrkesofficer och aktiv i Spes Västra krets styrelse där han främst jobbar med intressepolitiska frågor och inflytanderåd/brukarråd  inom psykiatrin. Han är även Västra kretsens representant och vice ordförande i Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Västra Götaland och Göteborg, kontaktperson samt sitter i Spes stödlinje.

Han har förlorat en släkting samt en kollega genom suicid och framhåller vikten av att transparens genomsyrar Spes viktiga arbete på alla nivåer så långt som möjligt.


Alexandra Rydholm
Suppleant

Alexandra Rydholm

E-post: [email protected]

Alexandra har en bakgrund som entreprenör delvis i fastighetsbranschen och har även tidigare suttit i bolagsstyrelser. Mitt i livet valde hon att byta bana, därefter följde några år med volontärinsatser i Moldavien och Vitryssland. På senare år har hon utbildat sig till instruktör i MHFA, handledare i sorgbearbetning, specialistundersköterska Psykiatri och sitter i Spes stödlinje. Som efterlevande till sin mor Ingrids självmord år 1970 har Alexandra känt av tystnaden, skulden och skammen. “Att möta andra med liknande förluster är oerhört stärkande och livräddande. Efterlevandestöd är suicidprevention.” 


Tommy Nilsson
Suppleant

Tommy Nilsson

E-post: [email protected]

Tommy har en bakgrund som driftledare för informationssystem och har jobbat inom privat- och offentlig sektor, nationellt och internationellt.

Han berättar: ”Jag har lyckats överleva två svåra livskriser. Den första, återhämtat mig från en allvarlig fysisk sjukdom. Den andra, när min bästa vän 2019 avslutade sitt eget liv bara 34 år gammal. En förlust som varit väldigt svår att lära sig leva med.

Som nydrabbad blev SPES en del av det jag behövde för att kunna ta mig tillbaka till ett liv som känns meningsfullt att leva. Med mitt engagemang inom SPES hoppas jag kunna bidra till att fler får samma värdefulla stöd som jag fick. Idag är jag engagerad som volontär i Stödlinjen, är utbildad samtalsledare och kontaktperson.”


E-postadress till styrelsen:

[email protected]

Medarbetare

Björn Eklund
Kommunikatör

Björn Eklund

E-post: [email protected]
Tel: 070 – 713 76 40

Björn kom till Spes efter att hans syster Helena tagit sitt liv 2015. Han brinner för medmänskligt stöd och situationell suicidprevention – att förebygga självmord genom att förändra den yttre miljön. Han är också engagerad i Spes ungdomsverksamhet samt frågor kring män och suicid. Björn har en fil.kand från Stockholms universitet och har bland annat arbetat med situationell brottsprevention.


Åsa Sohlgren
Redaktör medlemstidning

Åsa Sohlgren

E-post: [email protected]

Åsas bror Mårten tog sitt liv 2007 vilket väckte ett engagemang för att stötta efterlevande och förhindra självmord. Hon är engagerad i förebyggande arbete i samhället såsom satsningar på förskola och skola inklusive att jobba aktivt mot trakasserier. Hon är också intresserad av hur psykiatrin kan förbättras. Åsa framhåller att stöd till efterlevande är en mycket viktig del av det suicidpreventiva arbetet eftersom efterlevande är en riskgrupp. Hon har läst bland annat statsvetenskap vid Stockholms universitet och har gått Poppius journalistskola.


Aurora Livered
Verksamhetsutvecklare Unga Vuxna, projektledare HBTQI

Aurora Livered

E-post: [email protected]

Aurora är utbildad behandlingspedagog med inriktning på ungdomar, handledare i sorgbearbetning, biträdande addiktolog samt har HBTQ-kompetens. Aurora förlorade sin fd sambo i suicid år 2016. Hon förlorade även sina föräldrar som ung vuxen. Dessa erfarenheter har gjort att hon känner starkt för unga människor i kris och sorg, och vill bidra till läkning samt förmedla hopp om ett gott liv.  ”Spes är en organisation som ligger väldigt nära mitt hjärta”, säger Aurora och fortsätter; ”jag är otroligt glad och hedrad över detta uppdrag. Det finns inget som känns mer angeläget för mig än att stötta efterlevande och stödja det förebyggande arbetet så att självmorden upphör.” 


Ulla Trogstam
Samordnare Spes stödlinje för efterlevande

Ulla Trogstam

E-post: [email protected]

Ulla Trogstam är samordnare för stödlinjen tillsammans med Lotta Jensen. Ulla bor i Nyköping och har suttit i telefonjouren i 12 år. ”Att nu ta ansvaret tillsammans med Lotta för stödlinjen känns utmanande men spännande och jag hoppas att vi tillsammans med alla deltagare i stödlinjen kan utveckla den ytterligare”, säger hon.


Lotta Jensen
Samordnare Spes stödlinje för efterlevande

Lotta Jensen

E-post: [email protected]

Lotta hittade Spes efter att ha förlorat en av sina systrar i självmord. Det Spes erbjuder för sina medlemmar är livsuppehållande och räddar liv. Utöver engagemang i Spes som samordnare av stödlinjen, stödlinjemedarbetare och kassör i Spes Västra krets är Lotta utbildare i PLR (Psykisk Livräddning) inom SPIV. Lotta arbetar inom medicinteknik och hade gärna velat engagera sig ännu mer i suicidprevention och stöd till oss efterlevande.


Elzbieta Wralzalik
Ekonomiansvarig

E-post: [email protected]


Angela Jones

E-post: [email protected]


Janna Carlsson
Webbredaktör

E-post: [email protected]

Janna är beteendevetare med en fil. kand i klinisk psykologi från Stockholms universitet och har varit verksam inom området psykisk hälsa och rehabilitering under många år, med fokus framför allt på KBT och ångesttillstånd.


Ove Kaufeldt
Webbtekniker

Hemsida: www.shin-ken.se

Kontakt

Allmänna frågor/kansli

Frågor om medlemskap

Beställning av informationsmaterial

Riksförbundet Spes
Box 297, 101 25 Stockholm
Tel: 020 -18 18 01
E-post: [email protected]

Plusgiro
90 07 66-7

Bankgiro
900-7667

Organisationsnummer
802014-9483

Valberedning

E-post: [email protected]

Thomas Lövgren, sammankallande
Isabella Florin
Karin Johansson