Styrelse och medarbetare

Förbundsstyrelse

Inger Händestam
Förbundsordförande

Inger Händestam

E-post: inger.handestam@spes.se
Tel: 070 – 200 24 02

Inger har arbetat som förskolechef och vidareutbildat sig till samtalsterapeut, coach och handledare. Det blev hennes vändpunkt efter utmattningssyndrom. Hennes föräldrar tog sina liv med tjugo års mellanrum. Som förbundsordförande i Spes vill hon delge sin livskunskap, bryta tystnaden, stigmat och tabut kring psykisk ohälsa och självmord. Inger framhåller att Spes är ett livräddande nätverk för oss efterlevande!


Carina Persson
Vice ordförande

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Carina-Persson.jpg
Carina Persson

E-post: carina.persson@spes.se
Tel: 070 – 741 36 05

Carina har jobbat inom hotellbranschen i många år men efter att hennes son Martin tog sitt liv 2016 utbildade Carina sig till samtalsterapeut och coach i sorgbearbetning. Carina har varit engagerad i Spes i några år, främst i Göteborg och betonar Spes betydelse som nätverk för efterlevande.


Helene Andersson
Förbundssekreterare

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är helene.jpg
Helene Andersson

E-post: helene.andersson@spes.se
Tel: 076-812 51 75

Helene miste sin son Simon (17 år) i självmord 2011. Helene är engagerad i Spes Jönköping som kontaktperson, samtalsledare och som sekreterare i styrelsen. Till vardags arbetar Helene i Nässjö som gymnasielärare och hon brinner för arbetet med ungdomars mående/ psykiska ohälsa. Hon vill också arbeta för att Spes ska bli mer synligt både som enda livräddande förening för efterlevande och för sitt suicidpreventiva arbete. 


Elzbieta Wrzalik
Förbundskassör

E-post: elzbieta.wrzalik@spes.se
Tel: 070 – 779 16 30


Susanne Mets
Ledamot

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Sussi-Mets.jpg
Sussi Mets

E-post: sussi.mets@spes.se
Tel: 070 – 618 71 94

Susanne har arbetat som resebyråtjänsteman, som egen företagare inom transport och logistik samt på BB/kvinnoklinik. Sussi förlorade sin dotter år 2017, inneliggande på en psykiatrisk intensivvårdsavdelning. Sussi drivs av ett engagemang för att förverkliga nollvisionen mot suicid och framhåller särskilt vikten av bättre resurser inom vården. Även efterlevandestödet ligger Sussi varmt om hjärtat.


Gunvor Håkansson
Ledamot

E-post: gunvor@ingemanstorp.se


Leif Svanlund
Ledamot

E-post: leif.svanlund@spes.se


Kristina Broman Rosenius
Ledamot

Kristina B Rosenius

E-post: kristina.rosenius@spes.se

Kristina kom i kontakt med Spes efter hon förlorat sin dotter Emma i suicid 2015. Kristina är engagerad i suicidprevention och krisstöd för efterlevande och har arbetat fram en krisrutin för Sveriges kommuner och regioner, och namngivit den efter sin dotter, Krisrutin Emma.

Kristina är utbildad samtalsterapeut inom sorgebearbetning, och arbetar som HR-specialist.

Hon vill genom sitt engagemang i Spes synliggöra föreningen så att fler får möjlighet till samtal och stöd med andra som är i liknande situation.

– Spes är viktigt på så många nivåer, det är verkligen en livräddande organisation, avslutar hon.


Towe Samuelsson
Ledamot

Towe Samuelsson

E-post: towe.samuelsson@spes.se

Towe förlorade sin dotter i suicid 2016 och har sedan dess haft stort stöd av att Spes på olika sätt. Är sedan drygt ett år aktiv i stödlinje, samtalsledare, och chatten.

Hon upplever att just anhörigstödet är så viktigt för att det ger möjligheten att spegla sig och sin sorg i andra, och bidrar till att man orkar lite till och lite till.

Towe är jurist i offentligrätt och arbetar i dag som chef. Hon framhåller att insikten och kunskapen om psykisk ohälsa behöver få en större plats generellt genom preventionsarbete både  i arbetslivet och vardagen och det är något hon vill försöka bidra till. – För båda mina döttrar, den som lever och den som inte orkade leva längre, avslutar hon.


Catrine Gyllenberg
Suppleant

E-post:
catrine.gyllenberg@spes.se


Alexandra Rydholm
Suppleant

Alexandra Rydholm

Alexandra har en bakgrund som entreprenör delvis i fastighetsbranschen och har även tidigare suttit i bolagsstyrelser. Mitt i livet valde hon att byta bana, därefter följde några år med volontärinsatser i Moldavien och Vitryssland. På senare år har hon utbildat sig till instruktör i MHFA, handledare i sorgbearbetning, specialistundersköterska Psykiatri och sitter i Spes stödlinje. Som efterlevande till sin mor Ingrids självmord år 1970 har Alexandra känt av tystnaden, skulden och skammen. “Att möta andra med liknande förluster är oerhört stärkande och livräddande. Efterlevandestöd är suicidprevention.” 


E-postadress till styrelsen:

styrelse@spes.se

Medarbetare

Björn Eklund
Kommunikatör

Björn Eklund

E-post: bjorn.eklund@spes.se
Tel: 070 – 713 76 40

Björn kom till Spes efter att hans syster Helena tagit sitt liv 2015. Han brinner för medmänskligt stöd och situationell suicidprevention – att förebygga självmord genom att förändra den yttre miljön. Han är också engagerad i Spes ungdomsverksamhet samt frågor kring män och suicid. Björn har en fil.kand från Stockholms universitet och har bland annat arbetat med situationell brottsprevention.


Åsa Sohlgren
Redaktör medlemstidning

Åsa Sohlgren

E-post: asa.sohlgren@spes.se

Åsas bror Mårten tog sitt liv 2007 vilket väckte ett engagemang för att stötta efterlevande och förhindra självmord. Hon är engagerad i förebyggande arbete i samhället såsom satsningar på förskola och skola inklusive att jobba aktivt mot trakasserier. Hon är också intresserad av hur psykiatrin kan förbättras. Åsa framhåller att stöd till efterlevande är en mycket viktig del av det suicidpreventiva arbetet eftersom efterlevande är en riskgrupp. Hon har läst bland annat statsvetenskap vid Stockholms universitet och har gått Poppius journalistskola.


Raija Zidén
Verksamhetsutvecklare, samordnare Spes stödchatt

Raija Zidén

E-post: raija.ziden@spes.se

Raija hittade till Spes efter att familjen förlorat en son i suicid, och har varit volontär i Spes stödlinje för efterlevande sedan 2020. Hon är samtalsterapeut, certifierad i sorgbearbetning och addiktolog. ”Genom åren har jag upptäckt att runt om i samhället finns anhöriga som drabbats hårt av t ex suicid och ofta uteblir stödet till de drabbade. Det vill jag ändra på.” säger Raija. 


Aurora Livered
Verksamhetsutvecklare Unga Vuxna

Aurora Livered

E-post: aurora.livered@spes.se

Aurora är utbildad behandlingspedagog med inriktning på ungdomar, handledare i sorgbearbetning, biträdande addiktolog samt har HBTQ-kompetens. Aurora förlorade sin fd sambo i suicid år 2016. Hon förlorade även sina föräldrar som ung vuxen. Dessa erfarenheter har gjort att hon känner starkt för unga människor i kris och sorg, och vill bidra till läkning samt förmedla hopp om ett gott liv.  ”Spes är en organisation som ligger väldigt nära mitt hjärta”, säger Aurora och fortsätter; ”jag är otroligt glad och hedrad över detta uppdrag. Det finns inget som känns mer angeläget för mig än att stötta efterlevande och stödja det förebyggande arbetet så att självmorden upphör.” 


Ulla Trogstam
Samordnare Spes stödlinje för efterlevande

Ulla Trogstam

E-post: ulla.trogstam@gmail.com

Ulla Trogstam är samordnare för stödlinjen tillsammans med Lotta Jensen. Ulla bor i Nyköping och har suttit i telefonjouren i 12 år. ”Att nu ta ansvaret tillsammans med Lotta för stödlinjen känns utmanande men spännande och jag hoppas att vi tillsammans med alla deltagare i stödlinjen kan utveckla den ytterligare”, säger hon.


Lotta Jensen
Samordnare Spes stödlinje för efterlevande

Lotta Jensen

E-post: lotta.jensen@spes.se

Lotta hittade Spes efter att ha förlorat en av sina systrar i självmord. Det Spes erbjuder för sina medlemmar är livsuppehållande och räddar liv. Utöver engagemang i Spes som samordnare av stödlinjen, stödlinjemedarbetare och kassör i Spes Västra krets är Lotta utbildare i PLR (Psykisk Livräddning) inom SPIV. Lotta arbetar inom medicinteknik och hade gärna velat engagera sig ännu mer i suicidprevention och stöd till oss efterlevande.


Janna Carlsson
Webbredaktör

E-post: janna.carlsson@spes.se

Jannas engagemang i Spes bärs av en önskan att göra skillnad. ”Ingen kan göra allt men alla kan göra något.”

Janna har en fil. kand i beteendevetenskap från Stockholms universitet och har varit verksam inom området psykisk hälsa och rehabilitering under många år.


Ove Kaufeldt
Webbtekniker

Hemsida: www.shin-ken.se

Kontakt

Allmänna frågor/kansli

Frågor om medlemskap

Beställning av informationsmaterial

Riksförbundet Spes
Box 297, 101 25 Stockholm
Tel: 020 -18 18 01
E-post: info@spes.se

Plusgiro
90 07 66-7

Bankgiro
900-7667

Organisationsnummer
802014-9483

Valberedning

E-post: valberedning@spes.se

Ulrika Sonander, Västerås (sammankallande)
Eva Johansson, Skånekretsen
Thomas Lövgren, Västra kretsen