Styrelse och medarbetare

Förbundsstyrelse

Förbundsstyrelse

Inger Händestam Östgötakretsen
Förbundsordförande

E-post: inger.handestam@spes.se
Tel: 070 – 200 24 02

Inger Händestam

Inger har arbetat som förskolechef och vidareutbildat sig till samtalsterapeut, coach och handledare. Det blev hennes vändpunkt efter utmattningssyndrom. Hennes föräldrar tog sina liv med tjugo års mellanrum. Som förbundsordförande i SPES vill hon delge sin livskunskap, bryta tystnaden, stigmat och tabut kring psykisk ohälsa och självmord. Inger framhåller att SPES är ett livräddande nätverk för oss efterlevande!

Pirjo Stråte Stockholmskretsen
Vice förbundsordförande

E-post: pirjo.strate@spes.se
Tel: 070 – 499 93 17

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Pirjo-413x413.jpg
Pirjo Stråte

Pirjo kom till SPES efter att hennes son Johan tagit sitt liv 1997. Senare förlorade Pirjo även sin man genom självmord. I tjugo år har Pirjo hållit i samtalsträffar och olika stödgrupper. Hon är även engagerad i frågor som rör brukarinflytande och suicidprevention i den yttre miljön. Målet är att rädda liv, och Pirjo betonar att suicidefterlevande är en stor riskgrupp. Innan pensioneringen arbetade Pirjo inom kommunen med uppsökandeverksamhet hos äldre.

Carina Persson
Västra kretsen Förbundssekreterare

E-post: carina.persson@spes.se
Tel: 070 – 741 36 05

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Carina-Persson.jpg
Carina Persson

Carina har jobbat inom hotellbranschen i många år men efter att hennes son Martin tog sitt liv 2016 utbildade Carina sig till samtalsterapeut och coach i sorgbearbetning. Carina har varit engagerad i SPES i några år, främst i Göteborg och betonar SPES betydelse som nätverk för efterlevande.

Kaisa Nordqvist Uppsalakretsen
Ledamot

E-post: kaisa.nordqvist@spes.se
Tel: 070 – 277 70 44

Kaisa Nordqvist

Kaisa är utbildad anestesisjuksköterska och beteendevetare. Kaisa miste sin son Olle i självmord år 2013, och har under flera år varit engagerad i SPES Uppsala som samtalsledare och kassör. Kaisas förhoppning är att tillsammans med övriga i styrelsen driva SPES mot en organisation i tiden.

Susanne Mets
Dalakretsen
Ledamot

E-post: sussi.mets@spes.se
Tel: 070 – 618 71 94

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Sussi-Mets.jpg
Sussi Mets

Susanne har arbetat som resebyråtjänsteman, som egen företagare inom transport och logistik samt på BB/kvinnoklinik. Sussi förlorade sin dotter år 2017, inneliggande på en psykiatrisk intensivvårdsavdelning. Sussi drivs av ett engagemang för att förverkliga nollvisionen mot suicid och framhåller särskilt vikten av bättre resurser inom vården. Även efterlevandestödet ligger Sussi varmt om hjärtat.

Gunvor Håkansson Skånekretsen
Ledamot

E-post: gunvor@ingemanstorp.se

Elzbieta Wrzalik Stockholmskretsen
Förbundskassör

E-post: elzbieta.wrzalik@spes.se
Tel: 070 – 779 16 30

Leif Svanlund Stockholmskretsen
Ledamot

E-post: leif.svanlund@spes.se

Kristina Broman Rosenius Stockholmskretsen
Suppleant

E-post: kristina.rosenius@spes.se

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Kristina-516x413.jpg
Kristina B Rosenius

Helene Andersson Jönköpingskretsen
Suppleant

E-post: helene.andersson@spes.se
Tel: 076-812 51 75

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är helene.jpg
Helene Andersson

Helene miste sin son Simon (17 år) i självmord 2011. Helene är engagerad i SPES Jönköping som kontaktperson, samtalsledare och som sekreterare i styrelsen. Till vardags arbetar Helene i Nässjö som gymnasielärare och hon brinner för arbetet med ungdomars mående/ psykiska ohälsa. Hon vill också arbeta för att SPES ska bli mer synligt både som enda livräddande förening för efterlevande och för sitt suicidpreventiva arbete. 

Medarbetare

Björn Eklund
Kommunikatör, insamlingsansvarig samt ansvarig för Facebook

E-post: bjorn.eklund@spes.se
Tel: 070 – 713 76 40

Björn Eklund

Björn kom till SPES efter att hans syster Helena tagit sitt liv 2015. Han brinner för medmänskligt stöd och situationell suicidprevention – att förebygga självmord genom att förändra den yttre miljön. Han är också engagerad i SPES ungdomsverksamhet samt frågor kring män och suicid. Björn har en fil.kand från Stockholms universitet och har bland annat arbetat med situationell brottsprevention.

Åsa Sohlgren
Redaktör medlemstidning samt ansvarig för Instagram

E-post: asa.sohlgren@spes.se

Åsa Sohlgren

Åsas bror Mårten tog sitt liv 2007 vilket väckte ett engagemang för att stötta efterlevande och förhindra självmord. Hon är engagerad i förebyggande arbete i samhället såsom satsningar på förskola och skola inklusive att jobba aktivt mot trakasserier. Hon är också intresserad av hur psykiatrin kan förbättras. Åsa framhåller att stöd till efterlevande är en mycket viktig del av det suicidpreventiva arbetet eftersom efterlevande är en riskgrupp. Hon har läst bland annat statsvetenskap vid Stockholms universitet och har gått Poppius journalistskola.

Raija Zidén
Ansvarig för SPES stödchatt

E-post: raija.ziden@spes.se

Raija Zidén

Raija hittade till SPES efter att familjen förlorat en son i suicid, och har varit volontär i SPES stödlinje för efterlevande sedan 2020. Hon är samtalsterapeut, certifierad i sorgbearbetning och addiktolog. ”Genom åren har jag upptäckt att runt om i samhället finns anhöriga som drabbats hårt av t ex suicid och ofta uteblir stödet till de drabbade. Det vill jag ändra på.” säger Raija. 

Ulla Trogstam
Ansvarig för SPES stödlinje för efterlevande

E-post: ulla.trogstam@gmail.com

Ulla Trogstam

Ulla Trogstam är samordnare för stödlinjen tillsammans med Lotta Jensen. Ulla bor i Nyköping och har suttit i telefonjouren i 12 år. ”Att nu ta ansvaret tillsammans med Lotta för stödlinjen känns utmanande men spännande och jag hoppas att vi tillsammans med alla deltagare i stödlinjen kan utveckla den ytterligare”, säger hon.

Lotta Jensen
Ansvarig för SPES stödlinje för efterlevande

E-post: lotta.jensen@spes.se

Lotta Jensen

Lotta hittade SPES efter att ha förlorat en av sina systrar i självmord. Det SPES erbjuder för sina medlemmar är livsuppehållande och räddar liv. Utöver engagemang i SPES som samordnare av stödlinjen, stödlinjemedarbetare och kassör i SPES Västra krets är Lotta utbildare i PLR (Psykisk Livräddning) inom SPIV. Lotta arbetar inom medicinteknik och hade gärna velat engagera sig ännu mer i suicidprevention och stöd till oss efterlevande.

Karin Johansson
Till minne-brev och tackkort

E-post: karin.johansson@spes.se
Tel: 073 – 058 79 36

Karin Johansson

Karin blev medlem i SPES 2004 och har under många år varit styrelseledamot och samtalsledare i Stockholmskretsen, suttit i telefonjouren och administrerat SPES Facebookgrupp. Karin har vidareutbildat sig inom suicidprevention samt sorg och trauma hos barn och unga. Karin betonar vikten av att bemöta varandra på ett respektfullt och empatiskt sätt, inte minst när vi möter människor som är drabbade av det trauma som ett självmord är.

Janna Carlsson
Webbredaktör

E-post: janna.carlsson@spes.se

Ove Kaufeldt
Webbtekniker

Hemsida: www.shin-ken.se

Kontakt

Allmänna frågor/kansli

Frågor om medlemskap

Beställning av informationsmaterial

Riksförbundet SPES
Box 297, 101 25 Stockholm
Tel: 020 -18 18 01
E-post: info@spes.se

Plusgiro
90 07 66-7

Bankgiro
900-7667

Organisationsnummer
802014-9483

Valberedning

E-post: valberedning@spes.se

Ulrika Sonander (sammankallande)
Elisabeth Lindström
Thomas Lövgren