Lästips

Sorgen efter den som inte orkade leva

Denna broschyr riktar sig till dig som sörjer en person som har tagit sitt liv. Sorgen efter självmord är ofta mer komplicerad än annan sorg och kan kännas omöjlig att ta sig igenom. Vår förhoppning är att häftets innehåll ska ge dig kunskap och vägledning som ökar din förståelse för sorgens natur och underlättar ditt sorgearbete.

Broschyren som ljudfil

In English, Finnish and Arabic


Böcker

En bro till framtiden – om förlust, sorg och bearbetning
Göran Gyllenswärd
Libris förlag (2015)

Våra älskade orkade inte leva
Joanna Björkqvist
Grim förlag (2015)

Efter självmordet – vägen vidare
Kari Dyregrov, Einar Plyhn, Gudrun Dieserud
Gothia (2012)

Förluster – om sorg och livsomställning
Barbro Lennéer Axelson
Natur & Kultur (2010)

Dagen då döden kom
Lena Friblick & Elin Sandow
Xenofilia (2011)

Det sitter en elefant på min rygg – en liten bok om sorg
Ulrika Knutsdotter
The light of my soul (2016)

Anteckningar under dagar av sorg
C.S. Lewis
Libris (2013)

När livet går i spillror – om sorg och livskriser
Ulf Lidman
Roos Tegner (2018)

Suicidprevention i praktiken
Ullakarin Nyberg
Natur&Kultur (2018)

Konsten att rädda liv – om självmordsprevention
Ullakarin Nyberg
Natur&Kultur (2013)

Handbok för livskämpar: till dig som inte vet om du orkar leva
Filippa Gagnér Jenneteg, Jan Beskow, Susanne Tell
Libris förlag (2018)

Möta den som sörjer – flera perspektiv på sorg efter dödsfall
Inger Benkel
Studentlitteratur (2020)

Man blir människa igen – om att gå sönder och att sörja sig hel
Göran Larsson
Verbum (2020)

Fyra om dagen
Cissi Hagberg
Stenberg-Schentz Förlag (2020)

Att ta avsked – ritualer som hjälper barnet genom sorgen
Atle Dyregrov
Gothia Förlag (2009)

Jag minns dig – En bok till dig som förlorat en viktig person
Emma Dahlson & Johan Persson
Idus förlag (2021)

Hej, det är jobbigt – till dig som är ung och vill prata anonymt med någon
Caroline Jonsson
Dynamo förlag (2018)

Oro – att leva med tillvarons ovisshet
Anna Kåver
Natur & Kultur (2017)

Lev mer, tänk mindre. Bli fri från nedstämdhet och depression med metakognitiv terapi
Pia Callesen
Norstedts (2019)

Mindfulness utan flum
Åsa Nilsonne
Fri tanke (2020)

Jag tror jag måste prata med någon: en guide till terapi
Jenny Rickardsson
Natur & Kultur (2014)

Motiverande medmänskliga samtal : att möta och motivera människor i kris
Liria Ortiz
Natur & Kultur (2019)