Intressepolitik

En viktig del av vår verksamhet är vårt intressepolitiska arbete. Vi vill öka kunskapen om suicid som ett samhälls- och folkhälsoproblem samt motverka fördomar. Vi arbetar på ett lokalt, regionalt, nationellt och internationellt plan med stöd, information och för attitydförändringar. Vi vill påverka och samverka med kommuner och regioner för att uppfylla den antagna folkhälsopropositionen om nollvision för suicid. Vår vision är ett suicidfritt Sverige.