Vår medlemstidning

Som medlem i SPES får du vår medlemstidning Förgätmigej hem i brevlådan fyra gånger per år. Samtidigt stödjer du vår efterlevandeverksamhet och vårt suicidpreventiva arbete. Varmt tack!

Redaktionen: forgatmigej@spes.se

Smakprov ur Förgätmigej nr 2/2022

Att sörja sitt barn

Catrine

Hur kan det vara att sörja i ett litet samhälle där alla känner alla? Catrine Gyllenberg förlorade sin son Jonathan för sju år sedan. Hon bor i Burträsk som har cirka 1600 invånare och ligger fyra mil sydväst om Skellefteå. Vi var också med när Catrine Gyllenberg träffade en av våra kontaktpersoner i Norrbotten, Stina Berglund.

Tord Larsson i Umeå förlorade sin son Viggo 16 år

Tord Larsson

Vad tycker partierna?

Söndagen den 11 september 2022, dagen efter den suicidpreventiva dagen, är det val till riksdag, region- och kommunfullmäktige. Vi har därför ställt tre frågor till en ledamot från varje riksdagsparti i socialutskottet. De arbetar med frågor om hälso- och sjukvård som ”hur ska vården vara organiserad? Vad har du för rättigheter som patient?” De behandlar också frågor om omsorg för barn, ungdomar, personer med funktionsnedsättning och äldre. Tyvärr kom inte svaret från Miljöpartiet med i papperstidningen men deras svar liksom de övriga partiernas kan du läsa här:

Smakprov ur Förgätmigej nr 1/2022

Jon Petter Stoor – Forskning om samer

Bilaga till Förgätmigej nr 1/2022, länkar om klimatfrågan

Bilaga till Förgätmigej nr 1/2022, Annika Andebarks bok Sätta punkt

Anna Widerberg
Jon Petter Stoor
Annika Andebark

Smakprov ur tidigare utgåvor av Förgätmigej