Vår medlemstidning

Som medlem i SPES får du vår medlemstidning Förgätmigej hem i brevlådan fyra gånger per år. Samtidigt stödjer du vår efterlevandeverksamhet och vårt suicidpreventiva arbete. Varmt tack!

Redaktionen: forgatmigej@spes.se