Aktuellt

På den här sidan kan du läsa nyheter från media och forskning och vad som är på gång inom Riksförbundet SPES.

SPES förbundsstämma

Årets förbundsstämma hölls digitalt söndagen den åttonde maj. Där uppmärksammades att organisationen fyller 35 år. Förra året innehöll nyheter som att SPES beviljades 90-konto, vi startade en stödchatt och lanserade vår …
Läs mer

Lättare för fler att lära sig om suicid

En webbaserad utbildning som ger ökad kunskap för att minska antal självmord och självmordsförsök För att förebygga suicid, och därmed rädda liv, behöver fler uppmärksamma, reagera och agera. Därför har Region …
Läs mer

Riksrevisionen: Regeringens arbete mot självmord brister

Regeringen har inte tagit tillräckligt många initiativ för att förebygga självmord, menar Riksrevisionen. Deras rapport, som är mycket kritisk till flera regeringars arbete med att förebygga självmord, debatteras i riksdagen idag. Socialminister …
Läs mer

Ett steg i taget

”Det är så mycket jag vill berätta. Om vardagen som höll i mig så att jag inte föll rakt ner i kaos. Om livet som tog mig med när jag …
Läs mer

Hon tog sitt liv men inte mitt

För femton år sen miste Anna sin dotter i självmord. Idag lever Anna ett ganska bra liv. Men får njuta av livet när man förlorat sitt barn? Annas dotter hade …
Läs mer

Stödmaterial för yrkesverksamma inom media

Ny svensk version av WHO:s stödmaterial “Att förebygga självmord: ett stödmaterial för yrkesverksamma inom media” WHO:s publikation ”Preventing Suicide: A Resource for Media Professionals” från 2017 har nu översatts och anpassats …
Läs mer

Antidepressiva kan minska självmord bland äldre

Antidepressiva läkemedel kopplas till lägre risk för självmord bland personer över 75 år på äldreboenden. Samtidigt fördubblas risken om läkemedel ges mot sömnproblem, visar en studie. Antalet personer som behöver få …
Läs mer

SPES stödchatt för efterlevande

SPES erbjuder medmänskligt stöd i olika former för efterlevande vid suicid. Både i fysiska samtalsgrupper, via vår stödlinje och man kan också komma i kontakt med andra som mist närstående …
Läs mer

Klimatpsykologen om att lindra sin oro

Kali Andersson Den 4 april lanseras IPCC:s rapport ”Klimat i förändring 2022 – Att begränsa klimatförändringen”. Vad kan man göra för att må bättre om man har en förlamande oro för …
Läs mer

Samtalsträffar för män

Inbjudan till digitala samtalsträffar för män våren 2022   Under våren startar vi upp samtalsträffar för män som förlorat någon närstående genom suicid. Träffarna kommer att ske digitalt via Zoom vid fem …
Läs mer

Självmord bland samer

Jon Petter Stoor är leg psykolog och forskare vid Umeå universitet. Han bedriver forskning om psykisk ohälsa, självmord och självmordsprevention bland samer. Söndag 6 februari är det samernas nationaldag. Samerna är …
Läs mer

Stöd SPES genom att bli medlem

Stöd vårt arbete genom ett medlemskap så får du vår medlemstidning Förgätmigej fyra gånger per år! I marsnumret får du läsa om den senaste forskningen om psykisk ohälsa och självmord bland …
Läs mer

Lyssna på P4 Östergötland med Inger Händestam

SPES förbundsordförande Inger Händestam intervjuas i P4 Östergötland om den kraftigt ökande psykiska ohälsan, varningssignaler och vart man kan vända sig om man mår dåligt. P4 Östergötland Inger Händestam, Förbundsordförande Riksförbundet …
Läs mer

Synen på psykisk ohälsa och suicid

Folkhälsomyndighetens rapport presenterar resultatet av en befolkningsundersökning om kunskaper och attityder till psykisk ohälsa och suicid. Undersökningen visar att det finns stora skillnader i attityder, beroende på vilken egenskap eller …
Läs mer

Sorg kan se så olika ut…” telefonväkteri om sorg

Vad händer med dig efter sorgen? Lyssna på Människor och tro i Sveriges radio P1. I studion finns Anna Nachman, begravningsansvarig på den judiska församlingen i Stockholm och Göran Larsson, präst, författare och psykoterapeut. I …
Läs mer

Suicidalitet ur ett olycksfallsperspektiv

Suicidalitet ur ett olycksfallsperspektiv undersökt i studie. SPIVs ordförande Anna Maria Nilsson är huvudförfattare till forskningsartikeln ”Application of an accident approach to the study of acute suicidal episodes through repeated in-depth …
Läs mer

Premiär för SPES podd!

I första avsnittet, som släppts den tredje december, får vi höra Kristina B Rosenius berätta om sin dotter Emma som tog sitt liv när hon var 24 år gammal. Röster från …
Läs mer

Stödfolder för dig som efterlevande

”Sorgen efter den som inte orkade leva” är ett närståendehäfte till den som mist en person i självmord. Sorgen efter självmord är ofta mer komplicerad än annan sorg och kan …
Läs mer

SPES byter till 90-konto

Vi är glada att meddela att SPES tilldelats 90-konto! Därav byter vi nu plusgiro- och swishnummer för gåvor till vår verksamhet. Vad är 90-konto? 90-konto är plusgiro- och/eller bankgironummer som …
Läs mer

Stör Döden – utbildning för lärare

Stör Döden lanserar ett nytt utbildningsmaterial om psykisk ohälsa och självmord för dig som är lärare. Antalet självmord minskar bland vuxna, men ökar hos unga. Många skolor hör av sig till …
Läs mer

Självmordsförsöken måste tas på allvar

Inger Händestams båda föräldrar begick självmord. Nu arbetar hon för att förebygga suicid och anser att frågan inte tas på tillräckligt stort allvar. – Vi som erfarit att någon tar sitt …
Läs mer

Antidepressiva läkemedel kan minska självmordsrisk

Risken för självmord verkar inte öka med antidepressiva läkemedel. Det visar den hittills största svenska studien på området. Frågan om sambandet mellan antidepressiva läkemedel och självmord är omdebatterad. Läkemedelsmyndigheter har tidigare …
Läs mer

Brister i suicidriskbedömning

I det här programmet hör du Anette som förlorade sin dotter Elin i suicid. P1 Kaliber har gått igenom 119 Lex Maria-anmälningar och tillhörande utredningar om självmord som anmälts till …
Läs mer

Två röster om bipolär sjukdom

Snart kommer nästa nummer av vår medlemstidning Förgätmigej ut. Numret handlar bland annat om mobbning i skolan och om att ha diagnoserna bipolär sjukdom eller EIPS/Borderline. Så här skriver Magnus Werner, …
Läs mer

Han vill krossa machokulturen

Journalisten och författaren Atilla Yoldas är väl insatt i hur machokulturen kan leda till psykisk ohälsa hos både män och kvinnor. Han berättar i en intervju att han kände av …
Läs mer

I pandemins spår

Martin Hultén, chefläkare inom psykiatri i Region Skåne och ordförande i Svenska psykiatriska föreningen, menar att psykiatrin behöver vara redo att spänna musklerna när pandemin klingar av. – Man kan mycket …
Läs mer

Staten måste finansiera personliga ombud

Personligt ombud är en framgångsrik stödfunktion inom socialtjänsten som når ut till de allra mest utsatta i samhället. Staten behöver höja anslaget så att personliga ombud kan fortsätta vara en …
Läs mer

”Gör om, gör rätt, MSB!”

Att MSB vill ändra räddningstjänstens uppdrag och utesluta uppgiften att förebygga självmord och självmordsförsök är mycket illavarslande, skriver företrädare från fem organisationer som arbetar för att förebygga självmord. Sverige dör årligen …
Läs mer

Sorg efter självmord är mer komplicerad

Press, brister i skolan och ökade krav pekas ut som förklaringar till att unga mår allt sämre. ”Det är så lätt att misslyckas i dag”, säger forskaren och psykiatern Ullakarin Nyberg. …
Läs mer

Screening kan förutsäga suicidrisk

Forskare vid Centrum för psykiatriforskning har i en stor studie utvärderat ett instrument för screening av suicidrisk. Forskarna fann en association mellan hur deltagarna svarat på instrumentet och med död …
Läs mer

Brukarstyrd inläggning

NSPH samlar in erfarenheter av brukarstyrd inläggning. Brukarstyrd inläggning, frikort, egeninläggning, eller självvald inläggning. Beroende på vilken region en patient tillhör används olika namn på den överenskommelse med psykiatrin som …
Läs mer

Remissvar till MSB

SPES lämnade den 15 april in ett remissvar till MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Remissvaret gäller en skrift som MSB håller på att ta fram som ska reglera kommunernas …
Läs mer

Psykisk hälsa och suicidprevention

För femte året i rad publicerar Folkhälsomyndigheten en sammanfattande lägesbild av utvecklingen inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Rapporten ger en övergripande beskrivning av nuläget inom området och lyfter viktiga aspekter …
Läs mer

Folkhälsans utveckling – årsrapport 2021

Den årliga uppföljningen av folkhälsan visar att hälsan skiljer sig åt mellan grupper och att den inte förbättras för alla. Dödligheten i flera kroniska sjukdomar minskar, men olika mycket för …
Läs mer

Uppmaning till självmord straffbart

Det är nu straffbart att uppmana eller på något annat liknande sätt påverka en person till att ta sitt liv. Sådana uppmaningar sker exempelvis via internet, där människor agerar mer …
Läs mer

Nu har Bris öppet dygnet runt

Möter du barn och unga i ditt arbete? Då får du gärna berätta att Bris telefon och chatt nu har öppet dygnet runt. Många barn och unga känner till Bris, …
Läs mer

Annika Strandhäll om sin förlust

Hösten 2019 tog Annika Strandhälls man Thomas sitt liv. Annika var då socialförsäkringsminister och paret var inne i en separation. Efter förlusten började det spekuleras och spridas falska rykten på …
Läs mer

Bris årsrapport 2020

Markant stora ökningar av samtal från barn om ångest, nedstämdhet, familjekonflikter samt fysiskt och psykiskt våld. Att pandemin påverkat många barns tillvaro är tydligt i Bris årsrapport för 2020
Läs mer

Forskning om psykisk hälsa under pandemin

Pandemin med covid-19 verkar ha påverkat den psykiska hälsan marginellt eller i negativ riktning, men de flesta studier som gjorts på området saknar analyser av personer i grupper med särskild …
Läs mer

Till minne av Jan Beskow

Professor Jan Beskow, Göteborg, har som tidigare meddelats avlidit i en ålder av 89 år. Närmast anhöriga är Astrid Palm Beskow och sönerna Hans, Martin, Mats, Ola och Xzenu med …
Läs mer

Nya samordnare i SPES Västra

Nu händer det! Carina Persson och Ulrika Jannert Kallenberg är nya samordnare i SPES Västra krets (Västra Götaland och Halland). Båda är efterlevande och har ett stort engagemang för SPES …
Läs mer

Filip om att hitta sin mamma död i hemmet

Lyssna på Filips gripande historia om att hitta sin mamma död i hemmet och Filips starka känslor övergivenhet, sorgreaktioner och brist på stöd från sjukvården.  Psyklog Göran Gyllenswärd kommenterar Filips berättelse
Läs mer

Vår medlemstidning Förgätmigej

Nästa nummer av SPES medlemstidning Förgätmigej kommer till våra medlemmars brevlådor i mitten av december. Redan nu kan du läsa vår intervju med journalisten och författaren Frida Boisen, där hon …
Läs mer

Frida Boisen – Berätta aldrig det här

2020-10-21 Idag träffade förbundsordförande Inger Händestam och Björn Eklund från SPES Frida Boisen som skrivit boken “Berätta aldrig det här” där hon skriver om förlusten av sin mamma i suicid. …
Läs mer

Ny rekordnivå för psykisk ohälsa

Sjukskrivning för såväl fysiska som psykosociala besvär har ökat brant sedan början av augusti och ser inte ut att stanna av. Den psykiska ohälsan har aldrig tidigare varit så hög …
Läs mer