Aktuellt

Organisationer som jobbar mot självmord vädjar om mer resurser

Svenska suicidpreventiva organisationer går på knäna till följd av coronapandemin. Beskedet om att isoleringen måste fortsätta även i höst, samtidigt som den ekonomiska oron växer, har ytterligare ökat trycket. TV ...
Läs Mer

Att värna om varandra i pandemitider

Att tänka på för allmänheten Många personers sociala liv begränsas i och med att fler arbetar hemifrån, reser mindre och inte har samma möjlighet att hälsa på sina äldre närstående ...
Läs Mer

1588 självmord i Sverige år 2019

Under år 2019 tog 1588 personer sitt liv i Sverige. Av dessa var 1078 män och 510 kvinnor. Detta är en ökning med fjorton personer jämfört med året innan. I ...
Läs Mer

Kraftsamlingsverkstad – tre kostnadsfria webbsändningar

Här kommer en inbjudan till Kraftsamlingsverkstad - tre kostnadsfria webbsändningar. Några av frågorna som diskuteras är: Vad händer inom Kraftsamling för psykisk hälsa? Hur går vi från ord till handling? Hur gör ...
Läs Mer

Samtalen till Självmordslinjen har fördubblats

Coronapandemin får många att känna sig oroliga och ensamma. De senaste månaderna har samtalen till självmordslinjen mer än fördubblats jämfört med samma period förra året. Nu oroar sig stödorganisationer för ...
Läs Mer

Bli medlem och få vår tidning med reportage, intervjuer och nyheter

Ullakarin Nyberg är psykiater och suicidforskare med 25 års erfarenhet. Ullakarin har också skrivit två böcker om suicidprevention. Hon tycker att vi i Sverige har blivit bättre på annan krishjälp, ...
Läs Mer

Kunskapsstöd för suicidprevention och stöd till efterlevande inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att ta fram och sprida kunskap tillhälso- och sjukvårdens och socialtjänsten som stöd i deras arbete med att förebygga suicid och att ge ...
Läs Mer

Civilsamhället kan spela en avgörande roll i kristider

En krönika om kraften hos de ideella organisationerna. Läs vidare ...
Läs Mer

SPES Årsmötesskola

Årsmötesskolan riktar sig till alla intresserade medlemmar, men särskilt till kretsarnas valda ombud. Som ombud representerar du din krets och är en nyckelperson i förbundets demokratiska process. Länk till Årsmötesskolan ...
Läs Mer

Ta del av webbutbildning om bemötande ur ett brukarperspektiv

Utbildning med brukarperspektiv om bemötande Socialstyrelsens utbildningsmaterial för bättre bemötande inom hälso- och sjukvården beskrivs som banbrytande. Det har tagits fram i samarbete med brukarrörelsen och bygger på erfarenheter från ...
Läs Mer

Erik Ohlsson – engagerad i SPES telefonjour

SPES telefonjour är öppen varje kväll mellan kl 19-22. I jouren sitter frivilliga som själva har erfarenhet av suicid i sin närhet. En av dem är Erik Ohlsson vars son ...
Läs Mer

SPES nyhetsbrev mars 2020

I detta nyhetsbrev följer ett sammandrag av viktiga händelser och beslut inom SPES riksförbund ...
Läs Mer

Är du en god lyssnare? SPES söker nu fler ideellt engagerade till telefonjouren.

SPES telefonjour tillhandahåller medmänskligt stöd varje dag året runt mellan 19:00-22:00. Som all stödjande verksamhet i SPES är vår telefonjour ett stöd från efterlevande till efterlevande. Kärnan i medmänskliga samtal ...
Läs Mer

Brister i sjukvården bidrar till suicid

I en ny studie har forskare vid Hälsohögskolan, Jönköping University och Lunds universitet undersökt alla suicidfall som anmäldes enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) under 2015 ...
Läs Mer

Ullakarin Nyberg – Tedtalk

How to talk about suicide | Ullakarin Nyberg | TEDxStockholm Ullakarin Nyberg is one of Sweden's leading researchers on suicide, suicide prevention and the consequences of a suicide for bereaved ...
Läs Mer

SPES Läsa för livet – biblioterapi

Biblioterapin väckte känslor och minnen Artikel om Biblioterapi som gjorts utifrån intervju med deltagare i en grupp som hållits av en av SPES Läsa för livet ledare i västra Sverige ...
Läs Mer

2019-10-10. Debatt: Varför snålar regeringen i arbetet mot självmord?

Självmord är den vanligaste dödsorsaken för män upp till 44 år. Stigma och okunskap bidrar till att självmord ofta reduceras till en vårdfråga. Men suicidprevention behöver pågå på alla samhällsnivåer ...
Läs Mer

2019-10-03. Inger Händestam: “Delad sorg är halverad sorg”

Att människor tar sitt eget liv är vanligare än många kanske tror. 2018 var det 1 268 personer som dog i suicid i Sverige. Det är till exempel nästan fyra ...
Läs Mer

2019-09-11 Förbundsordföranden har ordet

Hej SPES medlem,Igår var den Internationella Suicidpreventiva dagen. För oss i SPES som förlorat någon uppmärksammar vi dagen eftersom vi inte vill att fler ska drabbas. Vi behöver varandra i ...
Läs Mer

1574 självmord i Sverige år 2018

Under år 2018 tog 1574 personer sitt liv i Sverige. Av dessa var 1082 män och 492 kvinnor. Detta är en ökning med trettio personer jämfört med året innan. I ...
Läs Mer

Den suicidala paradoxen – En kvalitativ studie om professionellas upplevelser av unga mäns psykiska ohälsa

Den suicidala paradoxen - En kvalitativ studie om professionellas upplevelser av unga mäns psykiska ohälsa är en uppsats skriven av studenterna Alice Olausson & Linnéa Holm på Mittuniversitetet. I studien har ...
Läs Mer

Närstående som mist någon i suicid – examensarbete

Närstående som mist någon i suicid: upplevelsen av stödinsatser och sambandet med self-compassion Närstående som mist någon i suicid är i riskzonen för att utveckla psykisk ohälsa. Få studier har ...
Läs Mer