Aktuellt

2019-05-16 Förbundsinformation

Vid förbundsstämman i Katrineholm den 12 maj blev jag omvald till förbundsordförande. Jag vill framföra mitt varma tack för ert förtroende och jag ser med tillförsikt an mot ett nytt ...
Läs Mer

Prata om suicid 27 maj i Sundsvall

Välkommen till en halvdag om suicidförebyggande arbete och efterlevandestöd ...
Läs Mer

Den suicidala paradoxen – En kvalitativ studie om professionellas upplevelser av unga mäns psykiska ohälsa

Den suicidala paradoxen - En kvalitativ studie om professionellas upplevelser av unga mäns psykiska ohälsa är en uppsats skriven av studenterna Alice Olausson & Linnéa Holm på Mittuniversitetet. I studien har ...
Läs Mer

Södermanlands ishockeyförbund skänker gåva till SPES

Till minne av Jesper Hjelm Kajaus har Södermanlands ishockeyförbund skänkt en gåva till SPES.Varmt tack! Alla gåvor gör skillnad! ...
Läs Mer

Nationella konferensen om suicidprevention 2-3 okt 2019

Nu har anmälan öppnat till den 12:e nationella konferensen om suicidprevention 2-3 okt 2019. För deltagare från brukar- och intresseorganisationer har vi ett nedsatt pris: SEK 1500 i registreringsavgift ex ...
Läs Mer

Närstående som mist någon i suicid – examensarbete

Närstående som mist någon i suicid: upplevelsen av stödinsatser och sambandet med self-compassion Närstående som mist någon i suicid är i riskzonen för att utveckla psykisk ohälsa. Få studier har ...
Läs Mer

1544 självmord i Sverige år 2017

Under år 2017 tog 1544 personer sitt liv i Sverige. Av dessa var 1063 män och 481 kvinnor. Detta kan jämföras med antalet döda i trafikolyckor, som var 253 år ...
Läs Mer