Aktuellt

Varför snålar regeringen i arbetet mot självmord?

Självmord är den vanligaste dödsorsaken för män upp till 44 år. Stigma och okunskap bidrar till att självmord ofta reduceras till en vårdfråga. Men suicidprevention behöver pågå på alla samhällsnivåer ...
Läs Mer

Inger Händestam: ”Delad sorg är halverad sorg”

Att människor tar sitt eget liv är vanligare än många kanske tror. 2018 var det 1 268 personer som dog i suicid i Sverige. Det är till exempel nästan fyra ...
Läs Mer

Internationella dagen för barn i sorg den 21 november

Internationella dagen för barn i sorg 21 november 2019 I Sverige är det ca 10 barn om dagen under 18 år som förlorar förälder eller syskon i dödsfall. Kunskapen kring ...
Läs Mer

2019-09-11 Förbundsordföranden har ordet

Hej SPES medlem,Igår var den Internationella Suicidpreventiva dagen. För oss i SPES som förlorat någon uppmärksammar vi dagen eftersom vi inte vill att fler ska drabbas. Vi behöver varandra i ...
Läs Mer

2019-09-10 Nyhetsmorgon på TV 4 intervjuar SPES förbundsordförande Inger Händestam

SPES förbundsordförande Inger Händestam intervjuas på suicicpreventiva dagen i Nyhetsmorgon på TV 4 ...
Läs Mer

1574 självmord i Sverige år 2018

Under år 2018 tog 1574 personer sitt liv i Sverige. Av dessa var 1082 män och 492 kvinnor. Detta är en ökning med trettio personer jämfört med året innan. I ...
Läs Mer

Vill du delta i en enkätstudie om krishantering bland föräldrar som har förlorat ett barn?

Syftet med detta projekt är att studera vilka "meningsskapande krishanteringsmetoder" föräldrar som har förlorat ett barn, har använt. Studien baseras  bland annat  på resultat från en artonårig forskning genomförd av  ...
Läs Mer

2019-06-20 SPES telefonjour byter telefonnummer

Det nya numret till SPES telefonjour är 020 – 18 18 00. Numret tas i bruk den 20 juni. Det tidigare telefonnumret kommer att kopplas vidare till den nya växeln ...
Läs Mer

SPES startar stödgrupp i Sundsvall

SPES ska starta verksamhet i Sundsvall. Och att få samtalshjälp betyder mycket intygar drabbade anhöriga. Intervju med Anna-Karin Hjerpe i P4 Västernorrland ...
Läs Mer

Intervju med SPES förbundsordförande Inger Händestam

Intervju med SPES förbundsordförande Inger Händestam i SVT Nyheter Att få samtala med någon som mist en nära i självmord och att få träffa någon som har kunskap i hur ...
Läs Mer

Den suicidala paradoxen – En kvalitativ studie om professionellas upplevelser av unga mäns psykiska ohälsa

Den suicidala paradoxen - En kvalitativ studie om professionellas upplevelser av unga mäns psykiska ohälsa är en uppsats skriven av studenterna Alice Olausson & Linnéa Holm på Mittuniversitetet. I studien har ...
Läs Mer

Södermanlands ishockeyförbund skänker gåva till SPES

Till minne av Jesper Hjelm Kajaus har Södermanlands ishockeyförbund skänkt en gåva till SPES.Varmt tack! Alla gåvor gör skillnad! ...
Läs Mer

Närstående som mist någon i suicid – examensarbete

Närstående som mist någon i suicid: upplevelsen av stödinsatser och sambandet med self-compassion Närstående som mist någon i suicid är i riskzonen för att utveckla psykisk ohälsa. Få studier har ...
Läs Mer

1544 självmord i Sverige år 2017

Under år 2017 tog 1544 personer sitt liv i Sverige. Av dessa var 1063 män och 481 kvinnor. Detta kan jämföras med antalet döda i trafikolyckor, som var 253 år ...
Läs Mer