Aktuellt


Sommarträffar i Skåne

Samtalsgrupp Malmö, sommarträff Samtalsgrupp Malmö, sommarträff i Botaniska Trädgården i Lund (vid Cafe´ Botan) lördag 13/7 kl. 11-15 Vi bjuder på lunch och fika. Anmälan senast dagen före (sms) till…

Läs mer…

Suicidanalysutredningens expertgrupp

För att bättre förstå hur samhället kan agera tillsatte regeringen den så kallade Suicidanalysutredningen i maj förra året. Spes förbundsordförande Inger Händestam representerar NSPH i utredningens expertgrupp. Hon är också…

Läs mer…

Bris stödhelger för barn

Bris har årliga stödhelger för barn som drabbats av en förälders suicid. Nästa helg är nu i september och det finns några lediga platser kvar. Bris vill att alla familjer…

Läs mer…
westpride Spes och svenska kyrkan Sos

Viktigheten av Bemötande: Stöd för HBTQIA+ Personer

Samtalsstöd och efterlevandestöd, sorgbearbetning till hbtqia+personer som suicidprevention. Hbtqia+personer vittnar om bristfälligt och okunnigt bemötande inom vård, socialtjänst, kyrkan och andra samhällsinstitutioner. Detta gör att tröskeln till att söka stöd…

Läs mer…

Minnesgåvor och högtidsgåvor

Nu kan vi erbjuda möjligheten att skapa digitala gåvobevis med personliga hälsningar. Ett fint sätt att uppmärksamma en årsdag, födelsedag eller minnesdag. Du får gåvobeviset direkt till din e-post adress….

Läs mer…

Din hjärna – svensk faktaserie

Läkaren Anders Hansen tar hjälp av experter, experiment och forskning för att svara på hur och varför vår hjärna fungerar som den gör. Din hjärna – se serien på SVT…

Läs mer…

Satsningar på det ideella engagemanget

Regeringen avsätter 20 miljoner kronor årligen i ett permanent stöd för att stödja volontär­samordning. Syftet är att stärka infrastrukturen och därigenom öka möjligheterna för personer att engagera sig i ideell…

Läs mer…

Kan man förutse självmord?

Ett självmord lämnar ofta efter sig en grupp människor med obesvarade frågor – frågor om hur det blev som det blev och om man hade kunnat göra mer för att…

Läs mer…

Walter förlorade bägge sina döttrar

”Att förlora båda sina barn genom suicid inom loppet av ett år är en tragedi och en katastrof som överskrider begriplighetens och sannolikhetens yttersta gränser och som förpassat mig ut…

Läs mer…

Bris barnrapport 2024

Barnrapporten tas fram varje år för att belysa hur barn i Sverige har det, utifrån de tiotusentals kontakter som Bris årligen har med barn i den nationella stödlinjen och på…

Läs mer…

Vad är bipolär sjukdom?

Katrin Skogberg Wirén är psykiater på Huddinge sjukhus i Stockholm där hon framförallt arbetar med patienter med bipolär sjukdom och svåra depressioner. Hon är också ordförande i Svenska sällskapet för…

Läs mer…

Nollvisionen för suicid behövs

SPIV: Nollvisionen för suicid visar riktningen för suicidpreventionen och lägger fokus på samhällets ansvar för att förebygga suicid. Den senaste tiden har nollvisionen ifrågasatts och debattörer har framfört att den skuldbelägger vårdpersonal…

Läs mer…

Ge inte upp nollvisionen för suicid

Nollvisionen för suicid har ett starkt symbolvärde. Att ge upp den sänder signaler som bekräftar de skadliga myter och föreställningar som redan finns kring suicid. Det skriver Conny Allaskog, NSPH,…

Läs mer…

BRIS digitala kunskapsseminarium

Så stöttar du barnet när en förälder tagit sitt liv. Kan ses i efterhand på Youtube. Välkommen på kunskapsseminarium om stöd till suicidefterlevande barn. Bris bjuder in dig som möter…

Läs mer…

Polisen slutar söka efter Patrik

22-årige Patrik försvann 2017. Han åkte från Falun och sågs senast på centralstationen i Hallsberg den 22 maj, där också de sista bekräftade bilderna på honom togs av en övervakningskamera….

Läs mer…

Risken högre bland arbetarmän

Industriarbetaren Patrik var nära att ta sitt liv: ”Pojkar ska inte gråta” Hjärtrusningar och tryck över bröstet. Industriarbetaren Patrik Sahlin insåg inte att de fysiska symtomen berodde på att han…

Läs mer…

Beställ Spesbandet

Vem bär du ditt band för? Den lila färgen i bandet symboliserar suicidprevention medan den turkosa färgen representerar personer vi förlorat i suicid och alla liv som förändras. Bandet omfamnar…

Läs mer…

Fina bilder från 18 november!

Varmt tack till alla som uppmärksammade Survivors of Suicide Loss Day 18 november tillsammans med oss! Tillsammans är vi Spes! Klicka på bilden så förstoras den. Foto: Tommy Nilsson Jag…

Läs mer…

Together for a better day 2023

Spes på plats på Avicii arena, för ungas psykiska hälsa. Together for a better day 2023. Tack för en underbar dag med fantastiska efterlevande. Tillsammans är vi Spes! Igår arrangerade…

Läs mer…

Suicidpreventiva dagen 10 september 2023

Vi ser tillbaka på alla arrangemang och ljuständningar med värme och tacksamhet. Tillsammans var ordet för dagen. Flera av de arrangemang och aktiviteter som anordnades på Suicidpreventiva dagen den 10…

Läs mer…

Spes kontaktpersoner

Du som är efterlevande är varmt välkommen att höra av dig till någon av våra kontaktpersoner. Alla har själva mist någon närstående i självmord och är volontärer i Spes.

Läs mer…

Vi finns på sociala medier

Vi finns på sociala medier. Du som är efterlevande är varmt välkommen till våra stödgrupper på sociala medier. Följ oss gärna också på Facebook och Instagram där vi publicerar nyheter…

Läs mer…

Spes Stödlinje för efterlevande

Spes stödlinje för efterlevande: 020 -18 18 00 alla dagar 19.00 – 22.00. Vi som svarar är medlemmar som själva mist i suicid. Vi har tystnadsplikt och samtalet är kostnadsfritt….

Läs mer…

Spes stödchatt

Vi finns för dig som mist en närstående genom självmord. Till chatten Du är anonym och allt du skriver stannar hos oss. Alla du möter i vår chatt är själva…

Läs mer…

Medierapportering av självmord

WHO lanserade 2023 omarbetat stödmaterial om ansvarsfull medierapportering av självmord. Den fjärde upplagan av Preventing suicide: A resource for media professionals har tagits fram i samarbete med International Association for Suicide Prevention…

Läs mer…

Älskad och saknad

Ludvig, Kevin, Fanny, Benjamin och Manfred tog sitt liv. Kvar finns mammor, pappor, syskon och vänner som försöker leva vidare i tomheten av sina älskade – men som också hoppas…

Läs mer…

Att bli efterlevande som barn

”Barn och unga som har förlorat en förälder i självmord kämpar ofta med frågan varför föräldern tog sitt liv.” Anneli Silvén Hagström är docent i socialt arbete och arbetar som…

Läs mer…

Psykisk hälsa och suicid i Sverige

I denna rapport sammanställer vi statistik från olika datakällor för att ge en sammanfattande och aktuell lägesbild av psykisk hälsa och suicid, bland barn och vuxna, samt att beskriva utvecklingen…

Läs mer…

Bli medlem nu!

Som medlem … gör du det möjligt för oss att finnas för fler… blir vi en ännu starkare röst för efterlevande… förebygger du att suicid sker imorgon… får du vår tidning Förgätmigej fyra gånger per år….

Läs mer…

Stöd till efterlevande vid suicid

Stöd till efterlevande vid suicid – samlad kunskap för yrkesverksamma. Materialet har tagits fram i samarbete mellan Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. I detta materialet ges grundläggande kunskap om hur suicid kan…

Läs mer…

Boktips – Klockan 17.27 stannade tiden

Ett barns död är alla föräldrars värsta mardröm och svåraste prövning. Den här boken handlar om de svårigheter man som efterlevande står inför. Läs Eva Erikssons självbiografiska berättelse. Boken finns…

Läs mer…

Nationell strategi för psykisk hälsa

Underlag till nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention – Slutredovisning av regeringsuppdrag 2023. Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har tillsammans med 24 andra myndigheter tagit fram ett förslag till en ny…

Läs mer…

Bli Spesvän

Det finns flera sätt att engagera sig i Spes. Vi har flera Spesvänner som gör stor skillnad. Det är medlemmar som vill sprida uppmärksamhet om Spes frågor och bryta tabun….

Läs mer…

Skänk en minnesgåva

Skänk en minnesgåva för att hedra minnet av den du mist, eller för att visa deltagande i sorgen. Ett minnesblad skickas till vald mottagare.  När du skänker en minnesgåva skapas…

Läs mer…

Företagsgåvor som gör skillnad!

Er gåva bidrar till ett suicidfritt Sverige och stöd till efterlevande. Den bidrar även till mervärde, stolthet och gemenskap för ert företag och era medarbetare. Tillsammans gör ni skillnad och…

Läs mer…

Stora brister i stöd till anhöriga

Emma Högberg som förlorat sin pappa skrev en c-uppsats. När Emma Högbergs pappa tog sitt liv i april 2015 kände hon sig chockad, ensam och förvirrad. Det organiserade stödet från…

Läs mer…

Vår väg i sorgen

Regnbågsfamiljen med vänner och husdjur hjälpte dem att överleva. Aurora Livered och Frida Ohlsson och med katten Tass och hunden Johnny Katten Tass och Aurora lever i symbios sedan nio…

Läs mer…

”De felkönade henne konstant.”

Fjärde delen i Jonas Gardells artikelserie ”Egentligen vill jag kanske inte dö”. Regnbågsfonden och Spes gör ett gemensamt projekt för att belysa HBTQ-personers utsatthet och bättre stödja efterlevande.  Bidra gärna med…

Läs mer…

Vi måste prata om självmord och hbtq

Hbtq-personer är överrepresenterade när det kommer till suicid, och deras överlevande anhöriga är överrepresenterade när det kommer till sorg.  I artikelserien ”Egentligen vill jag kanske inte dö” berättar Jonas Gardell…

Läs mer…

”Du behöver inte förstå allt”

Edward Summanen är socionom och genusvetare med vidareutbildning kring suicidprevention och psykisk hälsa. Han har arbetat med transfrågor sedan 2008, bland annat på RFSL och RFSL Ungdom. Nu är han…

Läs mer…

Stöd för att möta självmordsnära personer

Socialstyrelsen har nu tagit fram webbutbildningen Förebygga suicid – om bemötande i socialtjänsten. Utbildningen vänder sig till alla som arbetar inom socialtjänsten, både utförare, handläggare och chefer. Den består av…

Läs mer…

Stödfolder för dig som mist

”Sorgen efter den som inte orkade leva” är ett närståendehäfte till den som mist en person i självmord. Sorgen efter självmord är ofta mer komplicerad än annan sorg och kan…

Läs mer…

Psykisk hälsa och suicidprevention

Överenskommelse om psykisk hälsa och suicidprevention 2023 SKR och staten har enats om att fortsätta arbetet kring psykisk hälsa och suicidprevention. ”Insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2023” ska…

Läs mer…

Behandling kan minska självmord bland unga

Läkemedel som litium och klozapin, men också elbehandling kan minska risken att tonårspojkar med psykisk sjukdom begår självmord. Det visar en studie som jämfört behandlingar i svenska regioner. Varje år…

Läs mer…