Aktuellt

På den här sidan kan du läsa om vad som är på gång inom SPES riksförbund samt nyheter från media och forskning.

Samtalsträffar och andra aktiviteter i SPES kretsar runt om i landet hittar du på sidan samtalsträffar.


Stödfolder för dig som efterlevande

”Sorgen efter den som inte orkade leva” är ett närståendehäfte till den som mist en person i självmord. Sorgen efter självmord är ofta mer komplicerad än annan sorg och kan ...
Läs Mer

Medlemskap som tecknas okt – dec gäller hela 2022

Genom att bli medlem bidrar du till att göra det möjligt för oss att arbeta för att förhindra självmord och att stötta efterlevande. Ju fler vi är desto mer kan ...
Läs Mer

SPES byter till 90-konto

Vi är glada att meddela att SPES tilldelats 90-konto! Därav byter vi nu plusgiro- och swishnummer för gåvor till vår verksamhet. Vad är 90-konto? 90-konto är plusgiro- och/eller bankgironummer som ...
Läs Mer

Ofrivillig ensamhet

Nästa nummer av SPES medlemstidning Förgätmigej kommer till våra medlemmars brevlådor i mitten av december. Redan nu kan du läsa vår intervju med psykologen Liria Ortiz om ofrivillig ensamhet ...
Läs Mer

Ny stödchatt för efterlevande

SPES erbjuder medmänskligt stöd i olika former för efterlevande vid suicid. Både i fysiska samtalsgrupper, via vår stödlinje och man kan också komma i kontakt med andra som mist närstående ...
Läs Mer

Färre självmord under första halvåret 2021

Det har funnits en oro för att fler ska ta sitt liv som en konsekvens av pandemin. Men enligt den preliminära statistiken från Socialstyrelsen sjönk antalet självmord från cirka 640 ...
Läs Mer

Självmord kan kopplas till obetalda skulder

Personer som inte kan betala sina skulder löper mer än dubbelt så stor risk att begå självmord. Därför är det viktigt att vara uppmärksam på skuldutvecklingen i samhället, menar forskaren ...
Läs Mer

Tack till Kvänum Energi

Riksförbundet SPES har emottagit en julgåva från Kvänum Energi. Vi är mycket tacksamma för att Kvänun energi stödjer vårt viktiga arbete ...
Läs Mer

”Fråga doktorn” om sorg och tröst

Fråga doktorn - temaprogram på SVT om sorg och tröst. Vad händer i kroppen då vi sörjer? Hur ska vi klara av livets sorgeperioder? Hur kan vi trösta när det ...
Läs Mer

Höstens aktiviteter i SPES

På flera orter i landet börjar SPES nu återuppta fysiska samtalsträffar. Det finns också digitala träffar som är lätt tillgängliga oavsett var du bor. Aktuell information om vår verksamhet hittar ...
Läs Mer

Samtalsträffar för pappor

Under hösten startar SPES återigen upp samtalsträffar för pappor som förlorat barn genom suicid. Träffarna kommer att ske digitalt via Zoom under hösten/vintern, på tisdagar kl 18-20 den 19/10, 23/11, ...
Läs Mer

Små förändringar i psykisk hälsa och suicid under covid-19-pandemin

Trots restriktioner, hemmaarbete och färre sociala kontakter tycks folkhälsan inte ha påverkats i någon större omfattning när det handlar om psykisk hälsa och suicid. Det framgår av två nya publikationer ...
Läs Mer

Självmordsförsöken måste tas på allvar

Inger Händestams båda föräldrar begick självmord. Nu arbetar hon för att förebygga suicid och anser att frågan inte tas på tillräckligt stort allvar. – Vi som erfarit att någon tar ...
Läs Mer

Stora utvecklingsbehov inom statens suicidförebyggande arbete

Riksrevisionen har under de senaste åren genomfört en granskning av statens suicidpreventiva arbete och påtalar i sin rapport flertalet brister. Dels påtalas frånvaron av konkreta mätbara mål för det suicidpreventiva ...
Läs Mer

Efterlevandes erfarenheter sökes till examensarbete

Vi söker dig som förlorat en nära anhörig i suicid och som kan tänka dig att ställa upp på en intervju (40-60min) via telefon eller zoom gällande stödet du fick ...
Läs Mer

Antidepressiva läkemedel kan minska självmordsrisk

Risken för självmord verkar inte öka med antidepressiva läkemedel. Det visar den hittills största svenska studien på området. Frågan om sambandet mellan antidepressiva läkemedel och självmord är omdebatterad. Läkemedelsmyndigheter har ...
Läs Mer

Brister i suicidriskbedömning

I det här programmet hör du Anette som förlorade sin dotter Elin i suicid. P1 Kaliber har gått igenom 119 Lex Maria-anmälningar och tillhörande utredningar om självmord som anmälts till ...
Läs Mer

Två röster om bipolär sjukdom

Snart kommer nästa nummer av vår medlemstidning Förgätmigej ut. Numret handlar bland annat om mobbning i skolan och om att ha diagnoserna bipolär sjukdom eller EIPS/Borderline. Så här skriver Magnus ...
Läs Mer

Stör Döden – utbildning för lärare

Stör Döden lanserar ett nytt utbildningsmaterial om psykisk ohälsa och självmord för dig som är lärare. Antalet självmord minskar bland vuxna, men ökar hos unga. Många skolor hör av sig ...
Läs Mer

Han vill krossa machokulturen

Journalisten och författaren Atilla Yoldas är väl insatt i hur machokulturen kan leda till psykisk ohälsa hos både män och kvinnor. Han berättar i en intervju att han kände av ...
Läs Mer

I pandemins spår

Martin Hultén, chefläkare inom psykiatri i Region Skåne och ordförande i Svenska psykiatriska föreningen, menar att psykiatrin behöver vara redo att spänna musklerna när pandemin klingar av. – Man kan ...
Läs Mer

Minskat antal självmord under 2020

1441 personer tog sina liv i Sverige 2020. Det är en minskning med ungefär 10 % mot 2019 då antalet var 1588. Det är en ovanligt stor förändring i en ...
Läs Mer

Staten måste finansiera personliga ombud

Personligt ombud är en framgångsrik stödfunktion inom socialtjänsten som når ut till de allra mest utsatta i samhället. Staten behöver höja anslaget så att personliga ombud kan fortsätta vara en ...
Läs Mer

”Utan min hund hade jag nog inte levt idag.”

I det senaste numret av vår medlemstidning kan du bl. a. läsa om Andrea och vad hennes assistanshund betyder för henne. – Alla behöver någon och i mitt fall har ...
Läs Mer

Hur lever man efter ett självmordsförsök?

Bob Hansson om livet - hur lever man efter ett självmordsförsök? Hur hittar man tillbaka och hur får man på sikt förhoppningsvis ett bra, viktigt och långt innehållsrikt liv? Med ...
Läs Mer

Det är hysch-hysch när någon tar livet av sig

”Han svarade inte. Då körde jag dit.” Barney hittade sin arbetskamrat död i hemmet. Nu träffas han, Håkan och Nicklas för att prata om det som hände två av deras ...
Läs Mer

”Gör om, gör rätt, MSB!”

Att MSB vill ändra räddningstjänstens uppdrag och utesluta uppgiften att förebygga självmord och självmordsförsök är mycket illavarslande, skriver företrädare från fem organisationer som arbetar för att förebygga självmord. Sverige dör ...
Läs Mer

Sorg efter självmord är mer komplicerad

Press, brister i skolan och ökade krav pekas ut som förklaringar till att unga mår allt sämre. ”Det är så lätt att misslyckas i dag”, säger forskaren och psykiatern Ullakarin ...
Läs Mer

Screening kan förutsäga suicidrisk

Forskare vid Centrum för psykiatriforskning har i en stor studie utvärderat ett instrument för screening av suicidrisk. Forskarna fann en association mellan hur deltagarna svarat på instrumentet och med död ...
Läs Mer

Brukarstyrd inläggning

NSPH samlar in erfarenheter av brukarstyrd inläggning. Brukarstyrd inläggning, frikort, egeninläggning, eller självvald inläggning. Beroende på vilken region en patient tillhör används olika namn på den överenskommelse med psykiatrin som ...
Läs Mer

Remissvar till MSB

SPES lämnade den 15 april in ett remissvar till MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Remissvaret gäller en skrift som MSB håller på att ta fram som ska reglera kommunernas ...
Läs Mer

Psykisk hälsa och suicidprevention

För femte året i rad publicerar Folkhälsomyndigheten en sammanfattande lägesbild av utvecklingen inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Rapporten ger en övergripande beskrivning av nuläget inom området och lyfter viktiga ...
Läs Mer

Folkhälsans utveckling – årsrapport 2021

Den årliga uppföljningen av folkhälsan visar att hälsan skiljer sig åt mellan grupper och att den inte förbättras för alla. Dödligheten i flera kroniska sjukdomar minskar, men olika mycket för ...
Läs Mer

Uppmaning till självmord blir straffbart

Det ska bli straffbart att uppmana eller på något annat liknande sätt påverka en person till att ta sitt liv. Sådana uppmaningar sker exempelvis via internet, där människor agerar mer ...
Läs Mer

Förbundsordföranden: ”För att rädda liv behövs det strategier”

Varje år tar drygt ett 50-tal personer i Östergötland sitt liv och tio gånger fler självmordsförsök görs. Så har det sett ut det senaste decenniet och det vill Region Östergötland ...
Läs Mer

Debatt: Det är hög tid att utveckla den psykiatriska heldygnsvården

Läkarna behöver involveras mer i avdelningarnas vardag, framförs i en debattartikel i Läkartidningen. Förändringen av psykiatrin under 70-, 80- och 90-talen syftade till att lägga ned mentalsjukhusen, inrätta psykiatriska kliniker ...
Läs Mer

Nu har Bris öppet dygnet runt

Möter du barn och unga i ditt arbete? Då får du gärna berätta att Bris telefon och chatt nu har öppet dygnet runt. Många barn och unga känner till Bris, ...
Läs Mer

Annika Strandhäll om sin förlust

Hösten 2019 tog Annika Strandhälls man Thomas sitt liv. Annika var då socialförsäkringsminister och paret var inne i en separation. Efter förlusten började det spekuleras och spridas falska rykten på ...
Läs Mer

Bris årsrapport 2020

Markant stora ökningar av samtal från barn om ångest, nedstämdhet, familjekonflikter samt fysiskt och psykiskt våld. Att pandemin påverkat många barns tillvaro är tydligt i Bris årsrapport för 2020 ...
Läs Mer

Forskning om psykisk hälsa under pandemin

Pandemin med covid-19 verkar ha påverkat den psykiska hälsan marginellt eller i negativ riktning, men de flesta studier som gjorts på området saknar analyser av personer i grupper med särskild ...
Läs Mer

Räddningstjänstens roll i arbetet med att minska självmord

Räddningstjänstens arbete med suicidprevention kan vara livsavgörande. I Jönköping har räddningstjänsten ett breddat uppdrag att samordna det förebyggande arbetet före, under och efter akuta larm om suicid. Arbetet beskrivs i ...
Läs Mer

Stödlista för psykisk hälsa i kristid

Med anledning av coronapandemin har SKR tagit initiativ till en stödlista som uppdateras löpande med tips på olika former av aktiviteter i kristid. Ett stort antal aktörer medverkar till att ...
Läs Mer

Till minne av Jan Beskow

Professor Jan Beskow, Göteborg, har som tidigare meddelats avlidit i en ålder av 89 år. Närmast anhöriga är Astrid Palm Beskow och sönerna Hans, Martin, Mats, Ola och Xzenu med ...
Läs Mer

Thomas Lövgren – en av SPES ideellt aktiva

Thomas Lövgren i Göteborg är en av våra 100 ideellt aktiva runt om i landet. Varför blev du aktiv i SPES? – Efter att min dotter Ellinor tog sitt liv ...
Läs Mer

Nya samordnare i SPES Västra

Nu händer det! Carina Persson och Ulrika Jannert Kallenberg är nya samordnare i SPES Västra krets (Västra Götaland och Halland). Båda är efterlevande och har ett stort engagemang för SPES ...
Läs Mer

Ulrika Karlsson om förlusten av sin pappa och bror

Ulrika Karlssons pappa tog sitt liv i december 2018 och hennes bror tog sitt liv ett halvår senare. Hon beskriver den tiden som att leva i en torktumlare. Foto: Roger ...
Läs Mer

Samtalsträffarna hjälpte Malin efter pappans självmord

Många gånger har hon tänkt ”varför vaknade jag inte, varför kände jag inte på mig vad som skulle hända?”. En augustimorgon för tre och ett halvt år sedan tog Malin ...
Läs Mer

Filip om att hitta sin mamma död i hemmet

Lyssna på Filips gripande historia om att hitta sin mamma död i hemmet och Filips starka känslor övergivenhet, sorgreaktioner och brist på stöd från sjukvården. Psyklog Göran Gyllenswärd kommenterar Filips ...
Läs Mer

Vår medlemstidning Förgätmigej

Nästa nummer av SPES medlemstidning Förgätmigej kommer till våra medlemmars brevlådor i mitten av december. Redan nu kan du läsa vår intervju med journalisten och författaren Frida Boisen, där hon ...
Läs Mer

Lagförslag: Fängelse för självmordshets

Regeringen föreslår att det ska bli straffbart att förmå en annan person att begå självmord.Läs vidare:AftonbladetPressmeddelande ...
Läs Mer

Umo-podden om när en vän tagit sitt liv

Lyssna på Umo-podden, om när en vän tagit sitt liv. För två år sen tog Tove och Gunnars vän Manfred sitt liv. De berättar om hur de har bearbetat sorgen. Psykologen ...
Läs Mer

Frida Boisen – Berätta aldrig det här

2020-10-21 Idag träffade förbundsordförande Inger Händestam och Björn Eklund från SPES Frida Boisen som skrivit boken “Berätta aldrig det här” där hon skriver om förlusten av sin mamma i suicid ...
Läs Mer

Ny rekordnivå för psykisk ohälsa

Sjukskrivning för såväl fysiska som psykosociala besvär har ökat brant sedan början av augusti och ser inte ut att stanna av. Den psykiska ohälsan har aldrig tidigare varit så hög ...
Läs Mer

Pirjos son och make tog sina liv – nu kämpar hon för att hindra självmord

SPES vice ordförande Pirjo Stråte förlorade både sin son och sin man i självmord. Sedan många år leder hon samtalsgrupper i SPES för andra som drabbats av självmord. Aftonbladet har ...
Läs Mer

Forskning: Allvarliga brister i sjukvården bidrar till självmord

Risken för självmord ökar kraftigt i akuta livskriser, till exempel en vräkning. Många har kontakt med vården innan de tar sitt liv, men i mer än hälften av fallen har ...
Läs Mer

Extra försiktighet viktig i medierapportering om kända personers självmord

Rapportering i media om en känd persons självmord, eller om det tillvägagångssätt som användes, kan leda till en ökning av självmord i befolkningen. Det visar en systematisk litteraturöversikt som Folkhälsomyndigheten ...
Läs Mer

Nu startar kampanjen #respektförrättigheter

Trots en lång ekonomisk tillväxt har risken för fattigdom ökat och stödet till personer med funktionsnedsättning försämrats. När samhällsbygget efter coronapandemin nu planeras är det viktigare än någonsin att ingen ...
Läs Mer

Psykisk hälsa och suicidprevention – lägesrapport

Rapporten ger en kortfattad lägesbeskrivning av utvecklingen inom området psykisk hälsa och suicidprevention under 2019. Fokus i rapporten ligger på det arbete som har bedrivits av Folkhälsomyndigheten och andra aktörer ...
Läs Mer

Vilken sjukvård har unga som tagit sitt liv fått?

Den här rapporten redovisar resultaten av en delstudie baserad på en retrospektiv granskning av sjukvårdsjournaler och lex Maria-anmälningar av suicid bland unga och vuxna i åldrarna 15–44 år som tagit ...
Läs Mer

Hör Maiellen Stensmark, ordförande SPES Blekinge, berätta om föreningens arbete

Förening ger hopp till de som mist i suicid. Samhället kan bli bättre på att arbeta förebyggande mot självmord. Det menar föreningen SPES Blekinge, som vill uppmana alla till att ...
Läs Mer

Inspelad föreläsning med Ullakarin Nyberg

En föreläsning inför Suicidpreventiva dagen 2020 med Ullakarin Nyberg, överläkare som arbetar med suicidprevention inom Norra Stockholms psykiatri och som forskar, föreläser och skriver om ämnet. Länk till filmen på ...
Läs Mer

Regeringen behöver ta ansvar för nollvisionen för självmord

Det finns risk att den pågående pandemin leder till att fler människor tar sitt liv. Det behövs större, samhällsövergripande reformer samt en stark nationell styrning och samordning för att motverka denna ...
Läs Mer

SPES, Mind och Suicide Zero i öppet brev till DN: broräcken på Västerbron räddar liv

Staketet som ska förhindra suicidförsök från Västerbron i Stockholm förstör utsikten och borde rivas. Det uttrycker författaren och kolumnisten Lena Andersson i en uppmärksammad ledare i Dagens Nyheter den 15 ...
Läs Mer

Allt fler barn och unga får vård för psykiatriska tillstånd

Andelen barn och unga vuxna som fått vård eller behandling för något psykiatriskt tillstånd fördubblades åren 2006–2018. Det enligt en ny uppföljning från Socialstyrelsen. Långvariga sjukdomsförlopp tycks också leda till ...
Läs Mer

Organisationer som jobbar mot självmord vädjar om mer resurser

Svenska suicidpreventiva organisationer går på knäna till följd av coronapandemin. Beskedet om att isoleringen måste fortsätta även i höst, samtidigt som den ekonomiska oron växer, har ytterligare ökat trycket. TV ...
Läs Mer

1588 självmord i Sverige år 2019

Under år 2019 tog 1588 personer sitt liv i Sverige. Av dessa var 1078 män och 510 kvinnor. Detta är en ökning med fjorton personer jämfört med året innan. I ...
Läs Mer

Samtalen till Självmordslinjen har fördubblats

Coronapandemin får många att känna sig oroliga och ensamma. De senaste månaderna har samtalen till självmordslinjen mer än fördubblats jämfört med samma period förra året. Nu oroar sig stödorganisationer för ...
Läs Mer

Kunskapsstöd för suicidprevention och stöd till efterlevande inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att ta fram och sprida kunskap tillhälso- och sjukvårdens och socialtjänsten som stöd i deras arbete med att förebygga suicid och att ge ...
Läs Mer

Civilsamhället kan spela en avgörande roll i kristider

En krönika om kraften hos de ideella organisationerna. Läs vidare ...
Läs Mer