Aktuellt

Nationella suicidpreventiva dagen den 10 september 2019

Här hittar du information om SPES olika aktiviteter runtom i landet i samband med den suicidpreventiva dagen. Listan fylls på löpande ...
Läs Mer

SPES helg för unga vuxna den 6-8 september i Göteborg

Denna helg är till för dig som är 18-35 år och som mist någon genom suicid. Sista anmälningsdag är 23 augusti. Antalet platser är begränsat så tveka inte att anmäla ...
Läs Mer

Vill du delta i en enkätstudie om krishantering bland föräldrar som har förlorat ett barn?

Syftet med detta projekt är att studera vilka "meningsskapande krishanteringsmetoder" föräldrar som har förlorat ett barn, har använt. Studien baseras  bland annat  på resultat från en artonårig forskning genomförd av  ...
Läs Mer

2019-06-20 SPES telefonjour byter telefonnummer

Det nya numret till SPES telefonjour är 020 – 18 18 00. Numret tas i bruk den 20 juni. Det tidigare telefonnumret kommer att kopplas vidare till den nya växeln ...
Läs Mer

Kallelse till SPES extra förbundsstämma söndagen den 25 augusti

Söndag 25 augusti 2019 äger SPES Riksförbunds extra stämma rum i Jönköping, Sensus Studieförbunds lokaler, Storgatan 10. Kl. 12.30-15.30 Samtliga betalande SPES medlemmar har närvaro och yttranderätt. Kretsarnas ombud har ...
Läs Mer

SPES startar stödgrupp i Sundsvall

SPES ska starta verksamhet i Sundsvall. Och att få samtalshjälp betyder mycket intygar drabbade anhöriga. Intervju med Anna-Karin Hjerpe i P4 Västernorrland ...
Läs Mer

Intervju med SPES förbundsordförande Inger Händestam

Intervju med SPES förbundsordförande Inger Händestam i SVT Nyheter Att få samtala med någon som mist en nära i självmord och att få träffa någon som har kunskap i hur ...
Läs Mer

Den suicidala paradoxen – En kvalitativ studie om professionellas upplevelser av unga mäns psykiska ohälsa

Den suicidala paradoxen - En kvalitativ studie om professionellas upplevelser av unga mäns psykiska ohälsa är en uppsats skriven av studenterna Alice Olausson & Linnéa Holm på Mittuniversitetet. I studien har ...
Läs Mer

Södermanlands ishockeyförbund skänker gåva till SPES

Till minne av Jesper Hjelm Kajaus har Södermanlands ishockeyförbund skänkt en gåva till SPES.Varmt tack! Alla gåvor gör skillnad! ...
Läs Mer

Nationella konferensen om suicidprevention 2-3 okt 2019

Nu har anmälan öppnat till den 12:e nationella konferensen om suicidprevention 2-3 okt 2019. För deltagare från brukar- och intresseorganisationer har vi ett nedsatt pris: SEK 1500 i registreringsavgift ex ...
Läs Mer

Närstående som mist någon i suicid – examensarbete

Närstående som mist någon i suicid: upplevelsen av stödinsatser och sambandet med self-compassion Närstående som mist någon i suicid är i riskzonen för att utveckla psykisk ohälsa. Få studier har ...
Läs Mer

1544 självmord i Sverige år 2017

Under år 2017 tog 1544 personer sitt liv i Sverige. Av dessa var 1063 män och 481 kvinnor. Detta kan jämföras med antalet döda i trafikolyckor, som var 253 år ...
Läs Mer