Aktuellt

SPES Årsmötesskola

SPES förbundsstämma kommer att genomföras lördagen och söndagen den 9–10 maj, samt information om kretsarnas verksamheter fredag eftermiddag. Årsmötesskolan riktar sig till alla intresserade medlemmar, men särskilt till kretsarnas valda ...
Läs Mer

Ta del av webbutbildning om bemötande ur ett brukarperspektiv

Utbildning med brukarperspektiv om bemötande Socialstyrelsens utbildningsmaterial för bättre bemötande inom hälso- och sjukvården beskrivs som banbrytande. Det har tagits fram i samarbete med brukarrörelsen och bygger på erfarenheter från ...
Läs Mer

Eskilstunaveckan för psykisk hälsa 11-15 maj

Samverkan inom civilsamhället och mellan civilsamhälle, näringsliv och offentlig sektor är en nödvändighet för att vi effektivare ska kunna motverka psykisk ohälsa i vårt samhälle. Under Eskilstunaveckan gör vi just ...
Läs Mer

Erik Ohlsson – engagerad i SPES telefonjour

SPES telefonjour är öppen varje kväll mellan kl 19-22. I jouren sitter frivilliga som själva har erfarenhet av suicid i sin närhet. En av dem är Erik Ohlsson vars son ...
Läs Mer

SPES nyhetsbrev mars 2020

I detta nyhetsbrev följer ett sammandrag av viktiga händelser och beslut inom SPES riksförbund ...
Läs Mer

SPES förbundsstämma 8 – 10 maj

Kallelse till SPES Förbundsstämma 2020 på Hotell Statt i Katrineholm lördag och söndag 9-10 maj 2020 samt fredag eftermiddag den 8 maj för kretsarnas verksamhetsredovisningar. Motioner önskar förbundsstyrelsen få insända ...
Läs Mer

Är du en god lyssnare? SPES söker nu fler ideellt engagerade till telefonjouren.

SPES telefonjour tillhandahåller medmänskligt stöd varje dag året runt mellan 19:00-22:00. Som all stödjande verksamhet i SPES är vår telefonjour ett stöd från efterlevande till efterlevande. Kärnan i medmänskliga samtal ...
Läs Mer

Brister i sjukvården bidrar till suicid

I en ny studie har forskare vid Hälsohögskolan, Jönköping University och Lunds universitet undersökt alla suicidfall som anmäldes enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) under 2015 ...
Läs Mer

Ullakarin Nyberg – Tedtalk

How to talk about suicide | Ullakarin Nyberg | TEDxStockholm Ullakarin Nyberg is one of Sweden's leading researchers on suicide, suicide prevention and the consequences of a suicide for bereaved ...
Läs Mer

SPES Läsa för livet – biblioterapi

Biblioterapin väckte känslor och minnen Artikel om Biblioterapi som gjorts utifrån intervju med deltagare i en grupp som hållits av en av SPES Läsa för livet ledare i västra Sverige ...
Läs Mer

2019-10-10. Debatt: Varför snålar regeringen i arbetet mot självmord?

Självmord är den vanligaste dödsorsaken för män upp till 44 år. Stigma och okunskap bidrar till att självmord ofta reduceras till en vårdfråga. Men suicidprevention behöver pågå på alla samhällsnivåer ...
Läs Mer

2019-10-03. Inger Händestam: “Delad sorg är halverad sorg”

Att människor tar sitt eget liv är vanligare än många kanske tror. 2018 var det 1 268 personer som dog i suicid i Sverige. Det är till exempel nästan fyra ...
Läs Mer

2019-09-11 Förbundsordföranden har ordet

Hej SPES medlem,Igår var den Internationella Suicidpreventiva dagen. För oss i SPES som förlorat någon uppmärksammar vi dagen eftersom vi inte vill att fler ska drabbas. Vi behöver varandra i ...
Läs Mer

2019-09-10 Nyhetsmorgon på TV 4 intervjuar SPES förbundsordförande Inger Händestam

SPES förbundsordförande Inger Händestam intervjuas på suicicpreventiva dagen i Nyhetsmorgon på TV 4 ...
Läs Mer

1574 självmord i Sverige år 2018

Under år 2018 tog 1574 personer sitt liv i Sverige. Av dessa var 1082 män och 492 kvinnor. Detta är en ökning med trettio personer jämfört med året innan. I ...
Läs Mer

Vill du delta i en enkätstudie om krishantering bland föräldrar som har förlorat ett barn?

Syftet med detta projekt är att studera vilka "meningsskapande krishanteringsmetoder" föräldrar som har förlorat ett barn, har använt. Studien baseras bland annat på resultat från en artonårig forskning genomförd av ...
Läs Mer

2019-06-20 SPES telefonjour byter telefonnummer

Det nya numret till SPES telefonjour är 020 – 18 18 00. Numret tas i bruk den 20 juni. Det tidigare telefonnumret kommer att kopplas vidare till den nya växeln ...
Läs Mer

Intervju med SPES förbundsordförande Inger Händestam

Intervju med SPES förbundsordförande Inger Händestam i SVT Nyheter Att få samtala med någon som mist en nära i självmord och att få träffa någon som har kunskap i hur ...
Läs Mer

Den suicidala paradoxen – En kvalitativ studie om professionellas upplevelser av unga mäns psykiska ohälsa

Den suicidala paradoxen - En kvalitativ studie om professionellas upplevelser av unga mäns psykiska ohälsa är en uppsats skriven av studenterna Alice Olausson & Linnéa Holm på Mittuniversitetet. I studien har ...
Läs Mer

Närstående som mist någon i suicid – examensarbete

Närstående som mist någon i suicid: upplevelsen av stödinsatser och sambandet med self-compassion Närstående som mist någon i suicid är i riskzonen för att utveckla psykisk ohälsa. Få studier har ...
Läs Mer