Medierapportering av självmord

WHO lanserade 2023 omarbetat stödmaterial om ansvarsfull medierapportering av självmord.

Den fjärde upplagan av Preventing suicide: A resource for media professionals har tagits fram i samarbete med International Association for Suicide Prevention (IASP) och summerar rådande evidens rörande medierapportering och dess inverkan på självmord. Den tillhandahåller praktisk vägledning för yrkesverksamma inom media om hur de på ett ansvarsfullt sätt kan rapportera om självmord.

”Ansvarsfull mediebevakning av självmord är ett viktigt verktyg i våra gemensamma insatser för självmordsförebyggande. Genom att använda denna resurs kan medieprofessionella hjälpa till att minimera imiterande beteenden genom korrekt, lämplig och empatisk rapportering om självmord och uppmuntra människor att söka livsviktig hjälp” Alexandra Fleischmann, WHO.