SPES Kronobergs län

Välkommen till Spes i Kronobergs län!Spes Samtalsträffar

16/4

14/5

Tid: 16.00

Adress: Högsbyvägen 3B (Räppe)

Välkommen!

Samtalsträffar i Sjukhuskyrkans regi, Centrallasarettet Växjö

Sorgen kan ta sig olika uttryck och tillsammans med andra i liknande situation kan det vara till hjälp att få tala om det som känns svårt och därigenom själv bli avlastad. Det bör ha gått minst sex månader sedan dödsfallet.

Träffar: sex stycken.

Datum: Tisdagar 7/2, 14/2, 26/2, 14/3, 28/3, 11/4

Tid: 18.00-19.30

Plats: CLV, Växjö (lokal förmedlas senare)

Antal: 5-6 personer

Övrigt: Vi bjuder på kaffe, te och enkel fika.

Anmäl intresse till:

Sofie Walter, Sjukhuspräst, 072-574 00 82, [email protected]

Conny Karlsson, Sjukhuspräst, 072-574 36 19, [email protected]

Anmälan kan lämnas på telefonsvararen. Uppge namn, telefonnummer och adress.

Vad kan Spes Kronoberg göra för mig?

I Spes Kronoberg kan du träffa andra i samma situation och se att det går att överleva fast det inte känns så, när det händer.

Här har du möjlighet att prata, lyssna på andra, ta en fika eller bara vara en stund bland andra som befinner sig i en liknande situation som du gör. Spes Kronoberg bygger på gemenskap där alla är välkomna och där vi inte har några som helst krav på dig när du kommer. Du är välkommen att bara titta förbi en kort stund om det är du önskar.

En annan viktig del av vår verksamhet är vårt intressepolitiska arbete. Vi vill öka kunskapen om suicid som ett samhälls- och folkhälsoproblem samt motverka fördomar. Vår vision är ett suicidfritt Sverige.

Eva Westerberg-Klüft, ordförande
Kim Georgsson Heinwall, vice ordförande
Monica Jonasson, kassör
Ragnhild Olsson, ledamot
Anders Bohlin, sekreterare
Mari-Louise Ohlsson, suppleant
Leon Axbom, suppleant
Stina Axbom, suppleant

Post: Spes Kronoberg,  Högsbyvägen 3B, 452 74 Växjö

Kontakt:

Eva Westerberg-Klüft, ordförande. Tel:  070-352 74 04. E-post: [email protected]


Du som mist i suicid är välkommen att ta del av vårt utbud på övriga håll i landet, våra digitala stödträffar, samt våra stödgrupper i sociala medier. Vi har även en stödlinje, en stödchatt och kontaktpersoner.