SPES Kronobergs län

Välkommen till SPES i Kronobergs län!

Vad kan SPES Kronoberg göra för mig?

I SPES Kronoberg kan du träffa andra i samma situation och se att det går att överleva fast det inte känns så, när det händer.

Här har du möjlighet att prata, lyssna på andra, ta en fika eller bara vara en stund bland andra som befinner sig i en liknande situation som du gör. SPES Kronoberg bygger på gemenskap där alla är välkomna och där vi inte har några som helst krav på dig när du kommer. Du är välkommen att bara titta förbi en kort stund om det är du önskar.

En annan viktig del av vår verksamhet är vårt intressepolitiska arbete. Vi vill öka kunskapen om suicid som ett samhälls- och folkhälsoproblem samt motverka fördomar. Vår vision är ett suicidfritt Sverige.

Magnus Mjörnman, ordförande
Kim Georgsson Heinwall, vice ordförande
Monica Jonasson, kassör
Ragnhild Olsson, ledamot
Anna Helmersson, ledamot
Mari-Louise Ohlsson, suppleant
Jens Axbom, suppleant
Stina Axbom, suppleant

Post: Spes Kronoberg, C/O Sensus Småland Öland, Box 450, 35106 Växjö.

Kontakt SPES Kronobergskrets:

Magnus Mjörnman, ordförande. Tel: 070-430 26 16. E-post: magnus.mjornman@spes.se