Sociala medier

Vi finns på sociala medier. Du som är efterlevande är varmt välkommen till våra stödgrupper. Följ oss gärna också på Facebook och Instagram där vi publicerar nyheter om vad som händer i förbundet och i omvärlden.

Vår stödgrupp på Facebook

Vår stödgrupp på Facebook för 18-35

Vår Facebooksida

Spes på Instagram