Sociala medier

Vi finns på sociala medier. Du som är efterlevande är varmt välkommen till våra stödgrupper. Följ oss gärna också på Facebook och Instagram där vi publicerar nyheter om vad som händer i SPES och omvärlden.

SPES stödgrupp på Facebook för dig som mist i självmord

SPES stödgrupp på Facebook för dig som mist i självmord och är mellan 18-35 år

SPES Facebooksida

SPES på Instagram