Samtalsträffar

Du som förlorat någon i självmord är varmt välkommen att delta i våra fysiska samtalsträffar och andra aktiviteter. Vi har även digitala samtalsträffar som är tillgängliga för alla oavsett bostadsort. Vi erbjuder också en stödlinje för efterlevande, en stödchatt, kontaktpersoner och sociala medier där vi bland annat har en grupp för dig som är efterlevande.

Våra nationella digitala samtalsträffar – oavsett var du bor

Våra fysiska samtalsträffar och annan efterlevandeverksamhet