Få stöd

Du som förlorat någon i självmord är varmt välkommen att delta i våra fysiska samtalsträffar och andra aktiviteter.

Vi har även digitala samtalsträffar som är tillgängliga för alla oavsett bostadsort.

En stor del av SPES stödverksamhet sker i kretsarna och lokalföreningarna. Men vi erbjuder också en stödlinje för efterlevande, en stödchatt, kontaktpersoner och sociala medier där vi bland annat har en grupp för dig som är efterlevande.