Få stöd

Du som förlorat någon i självmord är varmt välkommen att delta i våra fysiska samtalsträffar och andra aktiviteter.

Vi har även digitala samtalsträffar som är tillgängliga för alla oavsett bostadsort.

En stor del av SPES stödverksamhet sker i kretsarna och lokalföreningarna. Men vi erbjuder också en stödlinje för efterlevande, en stödchatt, kontaktpersoner och sociala medier där vi bland annat har en grupp för dig som är efterlevande.


Våra samtalsträffar och andra aktiviteter.

SPES stödlinje för dig som är efterlevande.

Vår stödchatt – för dig som hellre vill skriva med oss.

Våra kontaktpersoner som kan lyssna och ge stöd.

Vi finns på sociala medier med bl.a. stödgrupper.

Vår stora Facebookgrupp för efterlevande.

Länkar till andra stödlinjer och föreningar.

Böcker som handlar om sorg och suicid.