Starta en insamling

Vill du stötta oss så vi kan göra ännu mer?

Att starta en egen insamling går snabbt. När du skapar en egen insamlingssida, så stöttar du inte bara Spes viktiga arbete, du sprider också information om självmord och vart man kan vända sig för stöd. Tillsammans kan vi arbeta för att förebygga självmord i framtiden och bidra till att efterlevande får stöd.

Du kan också välja att starta en insamling på facebook.

Varmt tack för ditt stöd!

Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening som gör årliga kontroller av alla med 90-konton, säkrar att insamlingen håller hög kvalité och beviljar 90-konto till ideella organisationer som har offentlig insamling om dessa uppfyller högt ställda krav. Om du ger en gåva till en organisation med 90-konto kan du som givare känna dig trygg och veta att insamlade medel används till uppgivet ändamål och att det sker en granskning av hur stor del som används till insamlings- och administrationskostnader.