Spes podd

Inte bara en siffra

Röster från efterlevande är temat i Spes podcast ”Inte bara en siffra”. Låter namnet bekant? #intebaraensiffra är en hashtag som togs fram av Spes som motreaktion mot att suicid ofta rapporteras och debatteras i termer av statistik eller kostnader. Med ”Inte bara en siffra” vill vi ge ord och ansikten åt berättelserna bakom siffrorna. Varje berättelse riktar också strålkastarljus på ett av våra stora samhällsproblem.

Finns där poddar finns, eller så kan du klicka här för att lyssna.