Att stötta någon som sörjer

 • Våga ta kontakt. ”Jag hörde om din mamma, jag är så ledsen. Jag undrar hur du har det?” Den som sörjer har ofta inte ork att själv höra av sig.
 • Respektera om personen inte orkar prata just då.
 • Var inte rädd för att säga fel, blir det fel går det alltid att be om förlåtelse. Vet du inte vad du ska säga kan du säga just det: “Jag vet inte vad jag ska säga, men jag är så ledsen över det som hänt.”
 • Det viktigaste är inte vad du säger, utan att du visar att du vill, vågar och orkar lyssna.
 • Fråga om du kan hjälpa till med praktiska saker. Sorgen gör det svårt att orka med sådant som att laga mat och städa.
 • Var inte rädd för tystnad eller tårar.
 • Håll kontakten. Fortsätt att finnas kvar och höra av dig även efter de första månaderna.
 • Ha förståelse för att vissa dagar är svårare än andra. Det är vanligt att bättre dagar följs av sämre, man brukar kalla det för att “sorgen är randig”.
 • Undvik att ge “goda råd”.
 • Undvik att lägga skulden på någon för det som hänt.
 • Acceptera att du inte kan ta bort smärtan. Du kan däremot dela den en stund.
 • Undvik att försöka trösta, t ex med fraser som ”Han har det bättre nu”.
 • Undvik att föra in samtalet på dig själv, eller jämföra med dina egna förluster.
 • Säg inte att du vet hur det känns, om du inte varit med om precis samma sak.
 • Sorgen följer ingen tidtabell. Undvik att säga sådant som ”Mår du inte bättre nu?” eller “Nu har du väl kommit över det?” Sorgen pendlar fram och åter och det tar ofta mycket längre tid än vad omgivningen förväntar sig.
 • Var medveten om att alla sörjer olika. Inget sätt är mer rätt eller fel än något annat.

Några extra tips till dig som är arbetsgivare

 • Ta kontakt med den drabbade medarbetaren och håll i kontakten över tid.
 • Berätta om vilket stöd som arbetsgivaren kan erbjuda.
 • Kolla upp vilka regler som gäller för ledighet.
 • Kom överens med den drabbade om vad man ska säga till arbetskamraterna.
 • För många kan det vara en livlina att snabbt vara tillbaka på arbetet och ha vardagens rutiner, för andra är det omöjligt. Vi är alla olika och har olika behov.
 • Att komma tillbaka till arbetet efter en längre sjukskrivning kan kännas svårt. Regelbunden kontakt med arbetsplatsen under sjukskrivningen är värdefullt. Uppmuntra gärna att komma och hälsa på och ta en fika. Prata om hur återgången kan se ut.
 • Fånga upp eventuell oro i arbetsgruppen. Hur kan man bemöta den drabbade? Egna förluster som aktualiserats?
 • Var medveten om att den drabbade inte kommer vara precis som vanligt när hen kommer tillbaka. Vissa dagar kommer att vara bättre och andra kommer vara svårare. Det är normalt.