Resurser för föreningsaktiva

Här hittar du praktisk information för dig som är aktiv i Spes.

Sensus

På Sensus hemsida finns mycket värdefull information till oss föreningsaktiva.

Ny i förening är en hemsida som ger en bra grund att stå på för dig som är ny i föreningslivet.

Sensus digitala verktygslåda är fylld till brädden med material som hjälper dig i den digitala omställningen.

E-post

Har du fått en e-postadress med domännamnet Spes? Tips om hur den konfigureras samt hjälp med felsökning hittar du här.

Spes Årsmötesskola

Årsmötesskolan riktar sig till alla intresserade medlemmar, men särskilt till kretsarnas valda ombud. Som ombud representerar du din krets och är en nyckelperson i förbundets demokratiska process. Spes har tagit fram materialet tillsammans med Sensus Studieförbund.

Spes Facebookgrupp för ideellt aktiva

Spes Facebookgrupp ideellt aktiva är till för dig som är engagerad i Spes och som vill utbyta erfarenheter med andra volontärer i organisationen.

Spes etiska riktlinjer