Stödlinjer

Spes stödlinje för efterlevande

Telefon: 020 -18 18 00 alla dagar 19.00 – 22.00.

Vi som svarar är medlemmar som själva mist i suicid och som är ideellt aktiva i Spes. Vi har tystnadsplikt och samtalet är kostnadsfritt. Vi ger stöd från efterlevande till efterlevande.