Stödlinjer

Spes stödlinje för efterlevande

Telefon: 020 -18 18 00 alla dagar 19.00 – 22.00.

Vi som svarar är medlemmar som själva mist i suicid och som är ideellt aktiva i Spes. Vi har tystnadsplikt, samtalet är kostnadsfritt och du är anonym när du ringer. Vi ger stöd från efterlevande till efterlevande.

Lotta Jensen

Ulla Trogstam

Lotta Jensen och Ulla Trogstam är samordnare för stödlinjen.

Kontakta oss gärna om du har frågor eller vill engagera dig som stödperson i Stödlinjen.

[email protected] och [email protected]

Varma hälsningar Lotta och Ulla

Stödpersoner berättar

Hans – en av våra volontärer i Spes stödlinje
Alla som är aktiva i Spes har förlorat någon i suicid. I …
”I Spes mötte jag människor som verkligen förstod”
"Jag heter Marianne Nilsson och vi förlorade vår då 24-årige son Claes …
”Samtalen gav mig kraft att ta mig vidare i sorgearbetet”
Thomas Lövgren – Varför blev du aktiv i Spes? – Efter att …