Stödlinjer

SPES stödlinje för efterlevande

Telefon: 020 -18 18 00 alla dagar 19.00 – 22.00.

Vi som svarar är medlemmar som själva mist i suicid. Vi har tystnadsplikt och samtalet är kostnadsfritt.