Stödmaterial för suicidprevention

På denna sida har vi samlat stödmaterial som du kan ladda ner i pdf.

Mer information och stödmaterial för suicidprevention hittar du hos NASP samt Folkhälsomyndigheten

Nationellt handlingsprogram för suicidprevention

Att förebygga självmord: ett stödmaterial för professionella inom media

Se även pressetiska råd

Att förebygga självmord och självmordsförsök hos skolelever

Att förebygga självmord: ett stödmaterial för arbetsplatsen

Att förebygga självmord: ett stödmaterial för primärvården

Att förebygga självmord: ett stödmaterial för Polisen, Brandförsvaret, ambulans och SOS-alarm

Att starta stödgrupper för efterlevande

Att motivera till att vilja leva

Kunskapsstöd för suicidprevention och stöd till efterlevande inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst

Suicidprevention genom utbildning och medvetandegörande. En systematisk litteraturöversikt över förebyggande insatser utanför hälso- och sjukvården

Föräldrars erfarenheter och behov av stöd efter ett barns självmord