Spes regionalt och lokalt

Spes erbjuder flera olika stödfunktioner, både nationellt och lokalt. Riksförbundet ansvarar för stöd till efterlevande genom stödlinjen, stödchatten, digitala samtalsträffar och Spes slutna stödforum på Facebook för den som mist någon i suicid. Förbundet arrangerar även nationella stödaktiviteter och evenemang och kvalitetssäkrar stödverksamheten genom att utbilda alla ideellt aktiva stödpersoner.

Det finns även nio regionala kretsar, med egna styrelser, som bedriver lokal stödverksamhet i sin region, samt påverkansarbete kring suicidprevention. Läs mer och hitta kontaktuppgifter till Spes lokalt under respektive län: