SPES Västmanlands län

Varmt välkommen till SPES i Västmanlands län!

Västerås

Inga datum är inplanerade just nu. Vid kontakt eller frågor kontakta Ulrika Sonander. Tel: 072-940 59 98. E-post: ulrika.sonander@spes.se

Köping

Gruppen/ träffarna är vilande just nu, men man kan ta kontakt med mig så kan jag ordna enstaka träffar om intresse finns. Hälsningar Anki Leandersson. E-post: anki.leandersson@spes.se Tel: 070 – 402 40 19