Integritetspolicy

Information om behandling av personuppgifter

Enligt EU:s datalagstiftning (GDPR) är föreningen skyldig att informera om hur vi behandlar personuppgifter. I vårt medlemsregister finns uppgifter om medlemmarnas namn, adress, postadress, födelsedatum, inbetald medlemsavgift, datum för inbetalningen samt i en del fall e-postadress och telefonnummer.

Registret är till för att vi ska kunna skicka ut information till medlemmarna och för att påminna om medlemsavgiften. Vi delar uppgifterna endast med vår distributör av medlemstidningen Förgätmigej. Ingen annan får del av uppgifter ur medlemsregistret.

Om du meddelar att du vill avsluta ditt medlemskap i Spes tar vi genast bort dig ur registret.

Du som medlem har rätt att få ta del av vilka uppgifter vi har om dig i registret. Personuppgiftsansvarig inom föreningen är förbundsstyrelsen som du kan kontakta om du har några frågor, antingen via e-post [email protected] eller telefon 020 -18 18 01.

Mer information om GDPR finns på Datainspektionens hemsida www.datainspektionen.se

Andra tillfällen då personuppgifter sparas

Vi sparar uppgifter som namn, telefonnummer, adress och epostadress om du

  • anmäler dig till seminarier, utbildningar, stödhelger eller liknande
  • startar en egen digital insamling på vår webbplats
  • ger gåvor (om du ej väljer att vara anonym)
  • beställer material

Din rätt att tacka nej till marknadsföring 

Du har rätt att ta del av vilka uppgifter vi har om dig, att få dessa korrigerade samt att avsäga dig direkt marknadsföring och all automatisk personanpassning. Du är välkommen att kontakta oss för att göra detta, antingen via e-post [email protected] eller telefon 020 -18 18 01.

Spes – Riksförbundet för SuicidPrevention och EfterlevandeStöd, orgnr: 802014-9483.