SPES Gotlands län

Välkommen till SPES i Gotlands län!

SPES Gotland inbjuder till samtalsträffar för dig som förlorat en närstående genom självmord.
Vi erbjuder stöd till efterlevande med liknande erfarenheter.

Plats för våra träffar är Tjelvarkyrkan, Tjelvarvägen 4, Visby

Samtalsledare och kontaktperson;
Elisabeth Nyberg mobil 070-039 85 48

Varmt välkomna!