Digitala samtalsträffar

Samtalsträff via Zoom för dig som förlorat närstående genom suicid.

Datum:

tisdag 30 jan

tisdag 13 feb

tisdag 27 feb

Tid: kl. 18.00 – 20.00.

Om du vill deltaga är du välkommen att höra av dig till digital@spes.se och kort presentera dig med namn samt vem du har förlorat och vilka tillfällen du vill deltaga.

Varmt välkommen!