Digitala samtalsträffar

Samtalsträffar via Zoom för dig som förlorat någon närstående genom självmord.

Kommande datum: 13 april, 8 maj. Tid: 18.30-20.00. För att delta, anmäl dig till [email protected] så får du länken till mötet. För att det ska bli bra samtal så har vi ett begränsat antal deltagare. Välkommen!

Samtalsledare för de digitala träffarna är: Raija Ziden, Catrin Gyllenberg, Anna Hull och Sussi Mets.

Raija Zidén
Catrine Gyllenberg
Sussi Mets
Anna Hull