Digitala samtalsträffar

Samtalsträffar via Zoom för dig som förlorat någon närstående genom självmord.

Just nu är inga nya datum inplanerade. Håll utkik, så snart ett nytt datum är bestämt publiceras det här.

Om du är intresserad av att vara med, skicka anmälan till raija.ziden@spes.se så får du länken till mötet. Begränsat antal platser.

Välkommen!

Raija Ziden och Catrin Gyllenberg

Raija Zidén
Catrine Gyllenberg