”Jag vill att min dotters vilja att göra gott ska få fortsätta leva kvar”

Jag heter Sibylla Modig och förlorade min näst äldsta dotter Rebecka i februari 2022, 12 dagar efter hon fyllt 26 år. Hon hade under många år lidit av psykisk ohälsa och sjukdomen tog hennes liv. Rebecka hade en vilja att göra gott för andra, hon fanns för sina vänner och genom hennes yrkesval att bli sjuksköterska kunde hon också göra det. Jag vill att min dotters vilja att göra gott ska få fortsätta leva kvar och det kan jag göra genom att bli samtalsledare och finnas som stöd för andra som blivit efterlevande.

Jag arbetar som distriktssköterska och började som vårdsamordnare inom psykisk ohälsa på hösten samma år som min dotter avled. En rädsla jag hade var att det skulle bli för tungt att möta andra människor som mår dåligt men det blev inte så. Jag kunde istället använda det jag gått igenom till att hjälpa andra och det hjälper även mig att bearbeta sorgen efter min dotter.

Efter Rebeckas död hade jag ett stort behov av att hitta ett sammanhang där jag passade in och hittade Spes Facebooksida bara någon dag efteråt. Den gav mig ett stort stöd där jag fick möjlighet att uttrycka min sorg och förtvivlan men även läsa andras berättelse och då förstå att jag inte var ensam om mina känslor.

För mig känns det viktigt att starta upp samtalsträffar här i Luleå för att kunna dela med mig av det sammanhang och den gemenskap som en samtalsgrupp betyder för mig.