BRIS digitala kunskapsseminarium

Så stöttar du barnet när en förälder tagit sitt liv.

Kan ses i efterhand på Youtube.

Välkommen på kunskapsseminarium om stöd till suicidefterlevande barn. Bris bjuder in dig som möter barn i din yrkesroll eller i ditt ideella engagemang, för att få ökad kunskap om hur barn påverkas när en förälder begått självmord och vad du kan göra för att stötta barnet.

Varje år drabbas flera hundra barn i Sverige av att en förälder tar sitt liv – den yttersta konsekvensen av psykisk ohälsa. I december släppte Bris rapporten När en förälder tagit sitt liv, en kunskapsrapport om stöd till suicidefterlevande barn och familjer. Rapporten visar bland annat att det finns stora brister i stödet till barn som förlorat en förälder i suicid, samt ger en rad rekommendationer för hur stödet kan bli bättre både när det gäller det professionella och det sociala medmänskliga stödet.

Titta på inspelningen

Program och medverkande:

Så stärker vi barnets rättigheter efter förälders självmord
Magnus Jägerskog, generalsekreterare på Bris

Suicid och suicidprevention – lägesbild och myndighetens arbete
Jenny Telander, Folkhälsomyndigheten

Suicidefterlevande barns dubbla utsatthet – det visar forskningen om barnets behov av stöd
Anneli Silvén Hagström, docent i socialt arbete och sorgeforskare vid institutionen för socialt arbete på Stockholms universitet.

Hur stöttar man som förälder sitt barn mitt i den egna krisen?
Niina Kamppinen, suicidefterlevande förälder som medverkat på Bris stödhelg för suicidefterlevande familjer.

Hur påverkas skolgången av en förälders självmord?
Mikael Rostila, professor i folkhälsovetenskap vid Institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholms universitet.

Hur bryter vi stigmat? – erfarenheter från Bris arbete med stöd till suicidefterlevande barn och familjer
Somaya Ghanem, socionom på Bris