Jans bror skrevs ut utan vårdplan – tog sitt liv

Martin Stensen, 40, kom till Akademiska sjukhusets psykakut efter kontakt med polisen på centralstationen i Uppsala. Han hade vanföreställningar och bedömdes ha en hög suicidrisk. Omkring 40 timmar senare ansågs den risken vara låg.

– Då släppte de Martin utan varken vårdplan eller bokade uppföljningsbesök, trots att de inte kunnat prata med honom på sjukhuset, säger brodern Jan Stensen till SVT.

Några veckor senare tog Martin sitt liv. Jan Stensen gjorde därefter en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Myndigheten kritiserar nu Akademiska sjukhuset i Uppsala för bland annat bristande suicidriskbedömning och konstaterar att det saknades en planering för att följa upp patienten.

Här berättar Jan om händelsen