Testamentesgåva till Spes – en gåva för livet

”Varje gåva sår ett frö av hopp. Hopp är överlevnad och framtid. Hopp om att färre blir lämnade kvar. Hopp om att fler kan räddas.”

Vi vet hur komplicerad sorgen och smärtan blir när vi förlorat en närstående som tagit sitt liv. Det kan vi bekräfta för den som söker hjälp och stöd hos oss. Vi kan också förmedla hopp om att det går att så småningom hitta ett sätt att få en mening med livet igen trots det svåra och ibland outhärdliga vi går igenom. Din testamentesgåva är med och bidrar till långsiktigt hopp och gör att Spes kan fortsätta sitt livsviktiga arbete med stöd till efterlevande och också förebygga att fler drabbas imorgon.

Läs mer om hur du enkelt kan skriva ett testamente