Spes utvecklingsdagar och förbundsstämma

Den 3-5 maj hade vi utvecklingsdagar för Spes fantastiska ideellt aktiva. Som flest var vi 60 personer på plats i Göteborg. 24 stödpersoner genomgick Spes grundutbildning och är nu rustade att ge stöd i den stödfunktion de väljer att ingå i.

På lördagen fick vi lyssna på flera intressanta föreläsningar.

Vi skickar ett varmt tack till Maria Nyberg från SPIV i väst, Knut Harald Ulland från vår systerförening LEVE i Norge, Edward Summanen från Transsammans och Emma Jacobsson som föreläste om compassion/medkänsla/självmedkänsla för alla stödpersoner.

Mellan föreläsningar och information sker de lika viktiga och välgörande mötena mellan ideellt aktiva i hela landet.

Söndagen den 5 maj hölls förbundstämman och vi lägger därmed 2023 till handlingarna. Vi hälsar nya och gamla styrelsemedlemmar välkomna.

Intensiva men fantastiska dagar tillsammans. Spes är tacksamma för allt ovärderligt engagemang och den oförtröttliga drivkraften att hjälpa andra.

💜Tillsammans är vi Spes!