Ulrikas erfarenheter har gjort nytta för andra efterlevande

Ulrika Karlsson i Oskarshamn har varit med i arbetet med att ta fram en rutin för efterlevandestöd i Kalmar län. Hon förlorade både sin pappa Håkan och lillebror John i suicid inom loppet av ett halvår.

Pappan i mellandagarna 2018 och brodern sommaren därpå. Stödet var inte vad det borde varit, speciellt inte för hennes barn.

Ulrika började hålla digitala samtalsträffar för Spes under pandemin och därefter även fysiska samtalsträffar, promenader och ljuständningar. Hon sprider information om både Spes och Suicide Zero runt om i Oskarshamn. Mot slutet av pandemin tillfrågades hon om att vara med i arbetet med en rutin för efterlevandestöd
i Kalmar län.

”Våra röster blev verkligen hörda och det blev som en kickstart” – Ulrika Karlsson.

Rutinen för efterlevandestöd vid suicid i Kalmar län, implementereades för ca två år sedan. Innan dess var det ingen som var ansvarig för efterlevandestödet. Cecilia Gamme, folkhälsoutvecklare på region Kalmar och Daniel Abrahamsson, tjänsteman på kommunförbundet Kalmar län har lett arbetet.

Hur kom det sig att ni tog fram dessa rutiner?

”Oj, anledningarna är så många! Att efterlevande ska erbjudas stöd efter självmord har varit oerhört efterfrågat av efterlevande i vårt län. Det har också önskats av blåljuspersonal som många gånger lämnat en förtvivlad familj med en klump i magen för att man inte vet hur det ska gå för dem och för att man inte har nån funktion att lämna över till. Det faktum att ingen huvudman eller samhällsfunktion har i uppdrag att aktivt fånga upp efterlevande som varit med om en så traumatisk förlust kändes oacceptabelt” – Daniel Abrahamsson och Cecilia Gamme.

Läs mer om Ulrikas fantastiska insats som ideellt aktiv och om Kalmars läns arbete med efterlevandestödet i nya numret av Förgätmigej. Klicka här

Är du medlem i Spes får du Förgätmigej hem i brevlådan 4 gånger/år. Du kan bli medlem här.