Vad är bipolär sjukdom?

Katrin Skogberg Wirén är psykiater på Huddinge sjukhus i Stockholm där hon framförallt arbetar med patienter med bipolär sjukdom och svåra depressioner. Hon är också ordförande i Svenska sällskapet för bipolär sjukdom och är medförfattare till boken Uppochner: en överlevnadshandbok för bipolär sjukdom.

Foto: Gabriel Liljevall