Suicidpreventiva dagen 10 september 2023

Vi ser tillbaka på alla arrangemang och ljuständningar med värme och tacksamhet. Tillsammans var ordet för dagen.

Flera av de arrangemang och aktiviteter som anordnades på Suicidpreventiva dagen den 10 september 2023 gjordes i samverkan med andra, bland annat Sensus, Suicide Zero, Svenska Kyrkan, kommuner, samt lokala föreningar och aktörer.

På många platser tändes 1569 ljus. Ett för varje person vi mist i suicid under 2022.

Varmt tack till alla Spes kretsar, volontärer, till er som medverkande, till dig som kom, till dig som tände ljus och till dig som delade information om våra livsviktiga frågor.

Tillsammans. För stöd till dig som mist i självmord – och för att förebygga att fler drabbas imorgon!

Vill du bidra till vårt livsviktiga arbete?

Varmt tack!