Behoven av psykiatrisk vård för barn och unga fortsätter att öka snabbare än kapaciteten på BUP

– Vi på NSPH är oroade, men inte förvånade, över den ökade efterfrågan på psykiatrisk vård. Det är framför allt oroande att samhället inte lyckas möta upp det behov som finns hos barn och unga, vilket ökningen av kontakten med BUP pekar på, säger NSPH:s ordförande Conny Allaskog.

Kommentaren gäller, Sveriges kommuner och regioner, SKR:s, årliga rapport Psykiatrin i siffror. Rapporten innehåller 2023 års statistik inom vuxenpsykiatrin, rättspsykiatrin och barn- och ungdomspsykiatrin i Sverige, skriver Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH), där Spes ingår.

Årets rapport visar på en fortsatt ökad efterfrågan på psykiatrisk vård, inom alla vårdformer. Tydligast ökning finns dock inom BUP. Den största ökningen är bland flickor i tonåren, där 17 procent haft kontakt med öppenvård inom BUP. Samtidigt har vården ofta svårt att möta upp de ökade behoven vilket leder till ökade väntetider.

– Att en av sex flickor i tonåren har haft kontakt med BUP:s öppenvård behöver vi ta på allvar. Det här är en fråga som beslutsfattare på alla nivåer i samhället behöver prioritera.

Sedan 2017 har andelen barn som varit i kontakt med BUP ökat med 35 procent. Under samma period har kapaciteten inom BUP, mätt i arbetade timmar, ökat med 22 procent. Antalet genomförda besök per dag och behandlare har också ökat, delvis tack vare fler digitala besök. Antalet patienter ökar dock snabbare än kapaciteten, vilket leder till längre väntetider för många barn och unga.

– Behoven av psykiatrisk vård för barn och unga fortsätter att öka snabbare än kapaciteten på BUP. Det är inte hållbart, varken för de barn och familjer som behöver vård och stöd, för verksamheterna eller för samhället i stort. Den här utvecklingen kräver bredare lösningar än vad BUP kan erbjuda, säger Kerstin Evelius, chef för sektionen för psykiatri och folkhälsa på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Den vanligaste orsaken till vård inom BUP:s öppenvård är adhd och liknande tillstånd, ångest eller förstämning, autismspektrumtillstånd och ätstörningar. 40 procent av patienterna på BUP har diagnos adhd eller liknande tillstånd, skriver SKR.

Läs rapporten här.

Foto: Conny Allaskog