Viktigheten av Bemötande: Stöd för HBTQIA+ Personer

Samtalsstöd och efterlevandestöd, sorgbearbetning till hbtqia+personer som suicidprevention.

13:30-14:30Stadsbiblioteket Göteborg

Hbtqia+personer vittnar om bristfälligt och okunnigt bemötande inom vård, socialtjänst, kyrkan och andra samhällsinstitutioner. Detta gör att tröskeln till att söka stöd och hjälp blir högre samt att det är stor risk att hoppa av behandlingar och avbryta genomförandeplaner.

Hbtqia+personer är samtidigt överrepresenterade i psykisk ohälsa, suicid och därför i sorg efter suicid. Ett gott och kunnigt bemötande i samtal samt en förståelse för vad det innebär att vara normbrytande är väldigt viktigt för att ge ett adekvat stöd.

Regnbågslinjen har goda erfarenheter av när hbtqia+personer ger samtalsstöd till andra hbtqia+personer. Spes har särskilda sorgegrupper för efterlevande hbtqia+personer. På seminariet kommer vi att prata om vad forskningen säger om trygga och separatistiska rum, om bemötande av hbtqia+personer och varför det är viktigt.

Vi samtalar och lär oss mer av varandra.

Varmt välkomna!

Regnbågslinjen är en stödlinje via telefon, mejl och chatt, för hbtqia+personer och deras närstående, bemannad av volontärer som själva är hbtqia+personer. Linjen drivs av Kyrkans SOS som är en livssynsöppen verksamhet.

Digitala samtalsträffar för hbtqia+ är en av Spes (Suicidprevention o efterlevandestöd) olika stödgrupper för efterlevande. Spes arbetar även kunskapshöjande och påverkande. I höst kommer Spes dessutom genomföra en stödhelg för hbtqia+personer som mist någon i självmord.‍

Ålder: Alla är välkomna

Arrangör: SPES och Regnbågslinjen

Datum: 13 juni

Tid: 13:30 – 14:30

Plats: Stadsbiblioteket, Götaplatsen 3, 412 56

Scen: Hörsalen

Språk: Svenska

Pris: Gratis

Läs mer på Westpride