”Vi ville göra någonting för våra mammor”

I mitten av mars kommer årets första nummer av vår medlemstidning Förgätmigej ut. Där får vi bland andra möta Elvira Olsson Sterky, Lola Duell Woody och Felizia Gustavsson från nystartade företaget Mors. 

Med fyra år och sju månaders mellanrum förlorade de, en efter en, sin mamma i suicid och fann så småningom ett stort stöd i varandra tack vare att de tävlat tillsammans i juniorlandslaget och gått i samma gymnasieskola. 

Elvira, Lola och Felizia startade Mors för att  öppna upp samtal om psykisk ohälsa och suicid, för att sprida kunskap och för att hedra sina mammor.

Elvira Olsson Sterky, Lola Duell Woody och Felizia Gustavsson
Foto: Åsa Sohlgren.