”Så närmar du dig en människa i sorg”

Svenskarna tycker det är svårt att finnas där för den som är i sorg, enligt rapporten ”Svenskarna och döden” som tagits fram av begravningskoncernen Fonus. ”En uppriktig, inkännande fråga kan aldrig bli fel”, säger prästen Susanne Skoglund.

Enligt Fonus rapport är det fler än varannan person (55 procent) som tycker det är svårt att veta vad de ska säga och hur de ska bete sig runt någon som sörjer.

Det är främst de yngre, i åldrarna 16-29 år, som känner att det är svårt. I den åldersgruppen känner sig 70 procent osäkra på hur man ska hantera detta.

Komminister Susanne Skoglund är polispräst i Malmö och hon har hållit i utbildningen Bemöta människor i sorg. Läs vidare i Kyrkans Tidning