Mötet med de som är efterlevande ger perspektiv och ödmjukhet

Jag blev aktiv i Spes då lokalföreningen i Kronoborgs län låg vilande och vi hade ett suicid som berörde många, så vi startade upp kretsen på nytt. Vi kom då i kontakt med flera andra som efterfrågade föreningen och vårt efterlevandestöd. Jag är nu ledamot i styrelsen och är kontaktperson men också ute och informerar och föreläser som suicid och Spes för de som vill veta mer. Jag är också samtalsledare för digitala träffar tillsammans med Kim.

Spes ger en väg in till politiker och tjänstemän inom regional och kommunal nivå för att trycka på vikten av suicidpreventivt arbete och rätt stöd till efterlevande. Vi håller även på att hitta en samverkan med diakonin, kvinnojour och Röda korset i Växjö för ett samarbete, då vi ser att det finns en gemensam målgrupp.

Jag är en föreningsmänniska som tycker ideella föreningar och organisationer är ett viktigt komplement till det professionella på grund av ofta egen erfarenhet och större medmänsklighet. Mötet med ideella ”kollegor” och mötet med de som är efterlevande ger perspektiv och ödmjukhet för mig personligen.

Magnus Mjörnman, Växjö

💜Nästa tillfälle för Magnus och Kims digitala träff är 25/4: https://spes.se/blog/spes-kronoberg/