Skapa medvetenhet om livsviktiga frågor!

Taggar, omnämnande och hashtags – vad är det och hur gör jag?

Varför taggar man?

Det är ett sätt att kategorisera inlägg och få större spridning på dem.

När är det bra att tagga eller nämna Spes?

När du vill uppmärksamma suicidprevention, efterlevandestöd eller kanske på en minnesdag. Det finns också särskilda dagar på året då vi är tacksamma för hjälp att sprida uppmärksamhet för våra livsviktiga frågor, som t.ex.:  Suicidpreventiva dagen 10 september, Survivors and Suicide Loss day i november med flera.

Om jag vill tagga eller nämna Spes hur gör jag?

Då använder du tecknet @ följt av den du vill tagga. Tex @Spes – Suicidprevention och Efterlevandestöd på Facebook eller @spes_riksförbund på Instagram. Då plingar det till hos oss och vi kan dela dina foton vidare.

Om du gör en story/händelse på Instagram så kan du lägga till ett omnämnade (tagg) under stickersfunktionen när du skapar din story.

Du får gärna använda dessa hashtags när du publicerar foton i samband med suicidpreventiva dagen  i dina sociala medier: #spes_riksförbund, #suicidprevention, #efterlevandestöd,  #suicidpreventivadagen, #intebaraensiffra

Varmt tack till dig som vill vara med och skapa uppmärksamhet för Spes livsviktiga frågor!