Läsa för livet

Den 26 augusti börjar vår digitala Läsa för livet kurs i samarbete med Sensus.

Vi använder det biblioterapeutiska arbetssättet, som handlar om att läsa och reflektera för att få insikt i vad det är att vara människa. Genom fördjupade samtal kring texter med anknytning till temat suicid utforskar vi det vi upplever. Du kan läsa mer om kursen och anmäla dig på länken: www.sensus.se/kurser-och-evenemang/lasa-for-livet-188598/

Kursen är kostnadsfri.

Varmt välkommen!