Vill du bidra till ökad kunskap om sorg och sorgreaktioner?

Fyll i denna enkät som vänder sig till dig som är boende i Västra Götaland

Palliativt Centrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, har startat ett forskningsprojekt om ”Sorg efter dödsfall” som en enkätstudie. Syftet med studien är att få en bättre förståelse för hur en person, som sörjer att någon närstående har dött, upplever sorgens olika uttryck. Vi vill också undersöka vilka stödåtgärder som personer i sorg efterfrågar och/eller erhåller.  

Läs gärna informationen i den bifogade PDF-filen, där du också hittar en klickbar länk till den digitala enkäten.  Beräknad tidsåtgång 30–40 minuter.  

Alla svar är helt anonyma och kan inte kopplas till dig som person.  

Tacksam om du besvarar enkäten senast 15 mars 2022.  

Kontakta gärna forskningsteamet vid frågor – se kontaktuppgifter i forskningspersonsinformationen. 

Med vänlig hälsning forskningsteamet genom Inger Benkel.