Dikt av efterlevande

Borta för evigt på Himlagård är skriven av Em – en mor som har förlorat en dotter. 

Borta för evigt på Himlagård 

Från ditt mörker in i ljuset.
Fram genom solvarma skogsgläntor på barfotafötter -
över gräsbevuxen grusväg försvann du för alltid.....

För att sedan rusa över rapsbeklädda fält mot en underbar gård
belägen vid en sjö  - där öppna armar väntar dig  och där du för
evigt kan känna frid......