Medlemsaktivitet!

SPES Västra krets hälsar dig som medlem välkommen till Tjolöholms slott den 11 juni. Det går en egen ”SPES” buss från Göteborg för gemensam resa till Tjolöholms slott. På slottet äter vi lunch och det finns tid för att samtala Läs mer …

Dikt av efterlevande

Borta för evigt på Himlagård är skriven av Em – en mor som har förlorat en dotter.  Borta för evigt på Himlagård Från ditt mörker in i ljuset. Fram genom solvarma skogsgläntor på barfotafötter – över gräsbevuxen grusväg försvann du Läs mer …