Dikt av efterlevande

En dikt som handlar om sorgen, av Elisabeth Lindström hon har förlorat sin son.

Vem är du?

Vem är du? frågade jag
Jag är sorgen, svarade Sorgen
Vad vill du mig? frågade jag
Ge dig en gåva, svarade Sorgen
Jag har inte bett dig komma, sa jag
Jag kommer ändå, sa sorgen
Jag vill att du går nu, sa jag
Jag går när du tagit emot mig, sa Sorgen