Stödhelg för män

Inbjudan till stödhelg för män som förlorat någon närstående genom suicid, den 26-28 augusti 2022 på Scandic Billingen i Skövde.

Mat och logi bekostas av SPES Västra krets. Antalet platser är begränsade så gör din anmälan så snart som möjligt, dock senast den 1 augusti.

För mer information och anmälan gå in på länken nedan:

https://forms.gle/8hM5KJ2yPLMz9ifL6