Stödchatt för efterlevande

SPES erbjuder medmänskligt stöd i olika former för efterlevande vid suicid. Både i fysiska samtalsgrupper, via vår stödlinje och man kan också komma i kontakt med andra som mist närstående genom våra modererade grupper på sociala medier.

Nu startar vi dessutom en stödchatt.

Vi vet att människor vill ha stöd och kommunicera sin sorg i olika former. Chatt är en populär stödform bland unga. Men det är också en stödform där man får vara anonym. Man kan ha många skäl till att man inte vill söka stöd i en grupp. Dels på grund av stigmat som fortfarande vilar över suicid. Men det kan också vara så enkelt som att man vill kunna prata ohämmat om sin egen sorg, utan att behöva ta hänsyn till någon närstående eller andra drabbade.

Som all stödjande verksamhet i SPES bemannas chatten av stödpersoner från SPES som själva mist någon i suicid

Du finner chatten här