Psykisk livräddning och stöd till efterlevande vid självmord

Onsdagen 29 mars kl. 18.00—20.30 bjuder arbetsgrupp psykisk hälsa in till kostnadsfri utbildnings–
och informations kväll.

Plats: Strömsalen i Kinnaström, Mor Kerstins väg 13, Kinna
Anmälan: Senast 22 mars till [email protected]

Spes föreläser om efterlevande perspektivet samt informerar om sin stödverksamhet.

SPIV – Suicidprevention i Väst – utbildar i psykisk livräddning.

Välkomna!