Digitala samtalsträffar för män hösten 2022 

Under hösten startar vi upp samtalsträffar för män som förlorat någon närstående genom suicid.

Träffarna kommer att ske digitalt via Zoom vid fem tillfällen, på tisdagar kl 18-20 följande datum: 

 20/9, 18/10, 22/11, 20/12, 17/1

Om du är intresserad av att vara med, skicka anmälan till [email protected] så får du länken till mötet.

Vänliga hälsningar Thomas Lövgren och Leif Svanlund